Image Map

Taşeronlaştırmanın Adaleti Sefalet ve Ölümdür

Çapa Tıp Fakültesi’nde bir işçinin ölümü ile ilgili DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması:

 Taşeronlaştırmanın Adaleti Sefalet ve Ölümdür

Bu ülkenin en eski, en köklü ve büyük üniversitesinin “Tıp Fakültesi Hastanesi”nde çalışan taşeron sağlık işçisi yaşamını yitirdi.

Geçen yıl çalıştığı üniversite hastanesinde kendi iş tanımı içinde olmamasına rağmen lağım sularını temizlemeye zorlanan ve bu sebeple yakalandığı enfeksiyon sonucu karaciğeri iflas eden Zafer Açıkgözoğlu ne yazık ki yaşamını yitirdi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Vurallar Temizlik şirketi aracılığıyla tümüyle hukuksuz bir biçimde taşeron işçi olarak çalıştırılan Zafer Açıkgözoğlu’nun, çalıştığı bölümün alt katını  kanalizasyon suyunun basması sonucu, kendi görevi olmamasına rağmen, alt katın temizlenmesi için  zorlanması ardından yaşanan süreç, taşeronlaştırmanın acımasız gerçeğini bize bir kez daha gösterdi.

İSKi’nin yapması gereken kanalizasyon suyunu boşaltma ve temizleme işi, hastanede çalışan işçilere nasıl yaptırılır? Çok tehlikeli işler sınıfında yer alan bu tür çalışmalar, eğitim, bilgi deneyim isteyen çalışmalardır. Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi dahi almamış, kişisel koruyucu donanımları olmayan işçilere bu görevin verilmesi ve yaptırılması, taşeronlaştırmanın çalışanlar üzerinde kurduğu baskının, yasa ve kural tanımazlığın sonucudur. Çok açıktır ki, güvencesiz çalışma koşullarının çalışanlarda yarattığı çaresizlik, bu ölümlerin artarak devam etmesine yol açacaktır.

Taşeronlaştırma ve güvencesiz çalışma koşulları, kurallı çalışma ilişkilerini parçalamış ve işçi sağlığı ve iş güvenliğini hiçe sayan kuralsız çalışma biçimleri çalışanların üzerine bir kabus gibi çökmüştür.

“Sermayenin adaleti” çalışanların sefaleti ve ölümü üzerinden kendini büyüterek gerçekleştirmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında örgütlü bir mücadeleyi gerçekleştirmenin artık kaçınılmaz olduğu gerçeği önümüzde durmaktadır.

Zafer Açıkgözoğlu’nun ölümünün asıl sorumlusu, işçileri, başta yaşam hakkı olmak üzere kazanılmış tüm haklarını ortadan kaldırarak çalışmaya mahkum eden ve bir insanlık suçu olan taşeron çalıştırma düzenidir. Zafer Açıkgözoğlu’nun ölümünde sorumlu olanlar derhal soruşturulmalı ve adalet önüne çıkarılmalıdır.

Zafer (1)

 

ITUC ETUC