Image Map

22 Eylül İzmir: Taşerona karşı #Direnİşçi

TaseronAfis

Bilindiği gibi AKP hükümeti çıkardığı yasalarla taşeron çalıştırmayı her alanda yaygınlaştırmakta, bir kural haline getirmektedir. 2014 yılının ilk sekiz ayında ölen 1270 işçinin önemli bir bölümü taşeron çalıştırılan işçilerdir. “İş sağlığı ve güvenliği yasası” ile işyerlerinin denetim işi de taşerona ihale edilmektedir. Bu yasanın çıktığı Haziran 2012’den beri 3 binin üzerinde işçi kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Taşeron köleliği işçileri örgütsüz kılmak ve asgari ücret sefaletine mahkum etmek için giderek yaygınlaştırılmaktadır.

Bu saptamalardan hareketle, konfederasyonumuz tarafından 22 EYLÜL Pazartesi günü İZMİR’de;  taşeronlaştırma, iş cinayetleri ve sendikal haklarımız konularıyla ilgili kitlesel yürüyüş ve basın açıklaması yapılacaktır.

Programı aşağıya çıkartılmış olan yürüyüş ve basın açıklamasına katılımınızı rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

PROGRAM                                   

22 EYLÜL 2014 PAZARTESİ

Toplanma Saati:         16.00

Toplanma Yeri : Basmane

Basın Açıklaması Saati : 17.00

Basın Açıklaması Yeri: Gündoğdu Meydanı

ITUC ETUC