Image Map

Gezi'den Tahrir'e, Kobani'den Gazze'ye emeğin köprüsünü kurmak için DİSK Ürdün’de!

Gezi’den Tahrir’e, Kobani’den Gazze’ye emeğin köprüsünü kurmak için DİSK Ürdün’de!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Arap Sendikalar Konfederasyonu’nun (ATUC) Kuruluş Kongresi’ne katılmak üzere Ürdün’ün başkenti Amman’da bulunuyor.

arap

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki sendikaları bir araya getiren uluslararası sendikal örgüt olan ATUC’un Kuruluş Kongresi 1-2 Ekim 2014 tarihlerinde Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenleniyor. Kongre’ye 20 ülkeden sendika temsilcileri katılıyor. DİSK heyeti de Kongre’ye gözlemci olarak katılıyor.

urdunimza

“Arap Baharı” sendikaları değiştirdi ve birleştirdi

Bölge ülkelerinde bulunan sendikalar daha önce Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’na (ITUC) bağlı Afrika (ITUC-Africa) ve Asya-Pasifik (ITUC-AP) bölge örgütlerine üyeydi. Ancak kamuoyunda “Arap Baharı” olarak anılan toplumsal hareketlerin ardından ITUC bölgeye özel yeni bir uluslararası yapı kurmayı tartışmaya başladı. 3 yıllık hazırlık sürecinin ardından ATUC bugün kuruldu.

Son yıllarda, işçiler ve sendikalar Arap ülkelerindeki toplumsal hareketlerde önemli bir rol üstlendiler. Yaşanan siyasi gelişmeler mevcut sendikalar içinde demokratikleşme süreçleri başlattı veya yeni bağımsız sendikalar kurulmasına neden oldu.

Mısır’da Mübarek döneminin sendikalarına alternatif bağımsız ve demokratik sendikalar kurulurken, Tunus’ta sendikalar konfederasyonu UGTT isyana öncülük etti ve yeni siyasi yapılar kurulmasının önünü açtı. Bölgeye yönelik küresel müdahaleler işsizliğin, yoksulluğun ve ayrımcılığın artmasına ve işçilerin bölgesel ortak sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Tüm bu sebeplerden dolayı ITUC öncülüğünde yeni bir uluslararası örgüt kuruldu. ATUC hem uluslar arası düzeyde Arap işçilerini temsil edecek hem de bölgede barışın sağlanması ve işçi haklarının gelişmesi için mücadele edecek.

DİSK Genel Başkanı Beko Filistinli Sendikacılarla

DİSK Genel Başkanı Beko Filistinli Sendikacılarla

Gezi’den Tahrir’e, Şengal-Kobani ve Musul’dan Gazze’ye

DİSK bölgedeki işçi hareketlerini uzun yıllardır yakından takip ediyor. Filistin, Tunus, Mısır, Suriye ve Irak başta olmak üzere Arap ülkelerindeki sendikalarla dayanışma içindeyiz. Son yıllarda gerek Tahrir Meydanı ile Gezi Parkı arasında bağlantıyı kurmaya çalıştık gerekse Gazze için dayanışma etkinlikleri düzenledik. Türkiye işçi sınıfının dayanışma duygularını Filistinli işçi kardeşlerimize iletmek üzere ATUC Kongresi’ne geldik.

Türkiyeli firmalar her geçen gün bölgede daha fazla yatırım yapıyor. Bu sermaye hareketine karşı işçi haklarını korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan uluslararası bir dayanışma hareketi inşa etmek için Arap sendikalarıyla birlikte çalışıyoruz. Bunun için Amman’dayız.

Ancak ATUC Kongresi’nde bulunmamızın başka bir sebebi daha var. Şengal’deki Ezidilerin, Kobani’deki Kürtlerin ve Musul’daki Türkmenlerin, savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Arapların sorunlarını anlatmaya geldik. Silopi, Suruç’ta yaptığımız gözlemleri ve görüşmeleri Arap sendika temsilcileriyle paylaşacağız. Şengal’in ve Kobani’nin mesajını Gazze’ye ileteceğiz. Ortadoğu halklarını IŞİD’e karşı verilen mücadeleye desteğe çağıracağız.

Kongre süresince “Arap Bölgesi’nde Kadın Hakları”, “Genç İşçilerin Sendikalaşması”, “AB-Akdeniz Ticaret Anlaşmaları ve İşçi Hakları”, “Uluslararası Yatırım Politikaları”, “Göçmen İşçilerin Hakları”  konulu paneller düzenlenecek. ATUC Genel Başkanlığı, Yönetim Kurulu, Kadın ve Gençlik Komiteleri için seçimler yapılacak.

Kuzey Afrika işçi hareketinin öncü kadınları

Kuzey Afrika işçi hareketinin öncü kadınları

YAŞASIN DÜNYA İŞÇİLERİNİN BİRLİĞİ! YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!

Filistin için barış ve özgürlük!

Filistin için barış ve özgürlük!

arap2

 

urdunkongre

ITUC ETUC