Image Map

Soma Yırca köylüleri ile dayanışma

Soma Yırca’da zeytinlerini savunan köylülerin uğradığı saldırının ardından İstanbul’da düzenlenen dayanışma eylemine DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da destek verdi.

ITUC ETUC