Image Map

Suriyeli'nin hayatı da emeği de ucuz (Cumhuriyet)

Cumhuriyet gazetesinde Suriyelilerin istihdamı ile ilgili haberde DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun görüşleri yer alıyor

suriye

ITUC ETUC