Image Map

Danone direnişine dayanışma ziyareti

danone

Danone işyerinde çalışan işçilerin DİSK Gıda-İş Sendikasında örgütlenmesi ve işveren tarafından TİS taleplerinin karşılıksız kalması üzerine fabrika önünde başlattıkları eyleme DİSK’ten destek ziyareti.

DİSK Trakya Bölge Temsilciliği, Trakya’da örgütlü bulunan Genel-İş, Birleşik Metal-İş, Tekstil, Emekli-Sen Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ve İşyeri Temsilcileri ile birlikte Donane işçilerine 26 Kasım’daki vardiya çıkışında fabrika kapısı önünde destek verdi. Katılımcılar adına DİSK Trakya Bölge Başkanı Arif Kuday basın açıklaması yaptı.

danone2

O açıklamanın tam metni şöyle: 

Değerli basın emekçileri
Sevgili işçi kardeşlerim, mücadele arkadaşlarım,

Soğuk demeden, yağmur demeden yaklaşık bir aydır burada direnişlerini sürdüren Gıda İş sendikamıza üye işçi kardeşlerimizi selamlıyoruz.

Çok zor ve ağır koşullarda, gece gündüz çalışıp evlerine ekmek götürmeye çalışan işçi arkadaşlarım Anayasal haklarını kullanıp Gıda-İş sendikamıza üye oldular ve işverenlerine üye oldukları Sendikaları aracılıyla Toplu Sözleşme teklif taslağını vermelerine rağmen bu güne kadar Donane işverenenin görüşme masasına oturmaması üzerine fabrika önünde başlattıkları eylemle onurlu duruşlarını göstererek sözleşme taleplerini demokratik bir şekilde dile getiriyorlar.

Buradan Danone patronlarına soruyoruz. Sendika seçme haklarını kullanan işçi kardeşlerimiz sizleri üretimleri ile mutlu ederken onların mutlu olmaya hakkı yok mu? Taleplerini niye karşılamıyorsunuz.

Arkadaşlar,

Türkiye’de sendikal hak ve özgürlükler, hem yasal düzenlemeler aracılığıyla, hem de uygulamada ağır bir biçimde ihlal ediliyor. Her yıl on binlerce işçi, kendi özgür iradeleriyle bir sendikaya üye olmak istediği için işten atılıyor. Sendikal haklarını kullanan işçiler baskı, tehdit ve hatta şiddet ile karşı karşıya kalıyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında DİSK’e bağlı sendikaların direniş çadırlarında bu Anayasal hak için mücadele veriliyor.

Bugün Türkiye’de her yüz işçiden sadece 5’i toplu sözleşme hakkından faydalanıyor. Parası olan işverene Anayasa’yı, yasaları çiğneme hakkı veriliyor. Sendikal hak ve özgürlükler ayaklar altına alınıyor.

Ancak Türkiye’nin dört bir yanında da DİSK’li işçiler bu tehditlere, bu hukuksuzluğa pabuç bırakmıyor. Onurlu Danone işçileri gibi direnerek haklarına sahip çıkıyor.

Trakya da örgütlü olan DİSK üyesi Sendikalar olarak söz veriyoruz, Onuruyla direnen, adalet isteyen, haksızlık karşısında eğilmeyen bu arkadaşlarımızın talepleri karşılanana  kadar, onlarla kol kola omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun bu onur mücadelesinin sonuna kadar yanında olacağız.

Danone İşçisi Yalnız Değildir!..
Yaşasın sınıf dayanışması!..
İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız!
Zafer direnen emekçinin olacak!
Yaşasın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışması!

DİSK Trakya Bölge Temsilciliği, Genel-İş Sendikası Trakya Şubesi, Birleşik Metal-İş Sendikası Trakya Şubesi, Lastik-İş Sendikası Çerkezköy Bölge Temsilciliği, Tekstil İşçileri Sendikası Edirne Şubesi, Emekli-Sen Edirne Şubesi ve Lüleburgaz Şubesi

dayanisma_danone

ITUC ETUC