Image Map

CHP tarafından düzenlenen “Maden kazaları, çalışma yaşamı, iş sağlığı ve güvenliği” toplantısına katıldık

chp_gorusme2

CHP tarafından organize edilen “Maden kazaları, çalışma yaşamı, iş sağlığı ve güvenliği” toplantısı Marriott Otel’de yapıldı.

Toplantıya DİSK’in yanı sıra Türk-İş, Hak-İş ile TMMOB ve TTB başkanları ile çok sayıda sendika ve meslek örgütü uzmanları katıldı. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının iş yaşamını ilgilendiren temel konularda özellikle yeraltında çalışan işçilerin sorunlarının çözülmesi için bir düzenlendiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, Türk-İş’in, Hak-İş’in, DİSK’in, Türk Tabipler Birliği’nin, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliğinin temsilcilerinin ve aynı zamanda maden işyerlerinde örgütlenen sendikaların temsilcilerinin olduğu bir toplantıda görüş birliği sağlandığını belirtti.

CHP olarak, sağlanan bu görüş birliğinin mutlaka parlamentoda yasa, yönetmelik, tüzük değişiklikleri yapılarak hayata geçirilmesini istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Türkiye yeni acılar yaşamamalı, yeni dramlar yaşamamalı. Biz 21.yüzyılın Türkiye’sini çağdaş uygarlığa taşıma konusunda çaba harcıyorsak bu çaba bir siyasetçinin çabasıyla mümkün değil. Sendikaların, işçi, işveren sendikalarının, meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının çabalarıyla gerçekleşecektir” dedi.

DİSK adına görüşlerimizi açıklayan Genel Başkan Kani Beko ise yaptığı konuşmada, mevcut İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’nın gerçekleşen kitlesel işçi ölümlerini önleyemediğini; İSG Sistemi’nin, 6331 Sayılı Yasa’nın 2012 Haziranında çıkmasından önce çöktüğünü belirtti. Beko, Türkiye’nin ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada yer aldığını belirterek sistemin çöktüğünü vurguladı.

1155 ve 161 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin TBMM’ de kabulünden sonra 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’nın 8 yıl sonra sosyal tarafların mutabakatı olmadan çıkarıldığını ifade eden Beko, “2012 öncesi aylık ölüm sayıları 90-100 arasındayken, 2012 sonrası 120-140 arasında gerçekleşmesi mevzuatın ve uygulamaların hiç bir etkisinin olmadığını göstermektedir. AKP ‘nin 12 yıllık iktidarı döneminde 14.455 işçi yaşamını yitirmiştir. 214′ün 10 ayında ölen işçi sayısı 1600 olmuştur. 155 ve 161 sayılı ILO Sözleşmelerinin 2004 yılında kabulünden 2012 yılında 6331 sayılı İSG Yasası’nın kabul edilmesine kadar geçen sürede iş kazası sayısı her yıl ortalama 75000 civarındadır” dedi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun toplantıda yaptığı konuşmanın tam metni

 

ITUC ETUC