Image Map

2015’te kazanılacak büyük bir dünya var!

kazanilacakdunya2

 

2015’te kazanılacak büyük bir dünya var!

2014 yılının son günlerini Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış işçi eylemleriyle tamamlıyoruz. Bir yanda DİSK öncülüğünde düzenlenen asgari ücret mitingleri diğer yanda üye sendikalarımızın işyerlerinde ve meydanlarda sürdürdükleri direnişler devam ediyor. DİSK bayrağı işçi direnişlerinde dalgalanıyor, sendikal mücadele işçi ailelerinin umudu olmaya devam ediyor.

2014 yılında hemen hemen her gün iş cinayetlerine tanık olduk. Başta madenler, inşaatlar, enerji ve metal sektörü olmak üzere pek çok işkolunda arkadaşlarımız katledildi. Çok sayıda arkadaşımız yaralandı veya meslek hastalığına yakalandı.

Yıl boyunca Irak, Suriye ve Filistin’de silahlı çatışmalar devam etti. İnsani bir kriz boyutuna varan göçler yaşandı. Özellikle kadınlara yönelik insanlık suçları işlendi.

Her şeye rağmen 2015 yılına iradenin iyimserliğiyle başlamak istiyoruz. Çünkü işçi sınıfının gücünün; iş cinayetlerini durdurmaya, ülkemizde ve Ortadoğu’da yıllarca süren savaşa karşı kalıcı barışı sağlamaya, insanca bir yaşamı kurmaya yeteceğini biliyoruz. Yeter ki bu iradeyi gösterelim ve yeter ki işçi sınıfını örgütleyelim.

2015 yılında önümüzde kazanılacak büyük bir dünya var. 2015, AKP’nin yıkım politikalarına karşı emek cephesinin mücadele yılı da olacaktır! Herkese bu konuda görev düşmektedir. DİSK olarak görevimizin bilincindeyiz ve görev başındayız. Bunu başaracak ve 2015’i yükselen emek cephesinin güçlü sesiyle inşa edeceğiz!

İnsanca yaşanacak bir ülkeye kavuşmak için yaptığımız yürüyüşümüzü tüm engellere, zorluklara rağmen sürdüreceğiz, yılmadan yola devam edeceğiz.

Yeni yıla direnişte giren bütün işçileri, emperyalizme ve faşizme karşı direnenleri selamlıyoruz…

Eşitlik, özgürlük, barış ve adalet dolu bir ülkeyi elbirliğiyle, örgütlü gücümüzle, inancımızla kurabileceğimize inanıyor; işçi sınıfının, tüm emekçilerin ve halkımızın yeni yılını kutluyoruz.

ITUC ETUC