Image Map

DİSK heyetinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ziyaret

unnamed

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Sosyal-İş Genel Başkanı Metin Ebetürk, Tümka-İş Genel Başkanı İlhan Özel ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret etti.

4 Aralık Perşembe günü saat 15’te gerçekleşen ziyarette 6356 sayılı sendikalar kanununun yarattığı sorunlar ele alındı. DİSK heyeti görüşmede, işkolu birleşmeleri nedeniyle 10 civarında sendikanın yetki barajının altında kalacağına, daha önceden toplu sözleşmelerle ekonomik, sosyal haklar elde eden on binlerce işçinin önemli hak kayıplarına uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına işaret etti.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının da gündeme geldiği görüşmede DİSK Genel Başkanı Kani Beko ILO standartlarına, uluslararası sözleşmelere uyum sağlanmasının öneminin altını çizdi.

ITUC ETUC