Image Map

Lastik-İş Sendikamızdan büyük adım: Brisa ve Pirelli işyerlerinde taşeron sistemine son verildi!

(DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu imzasıyla örgütümüze gönderilen yazı)

Konfederasyonumuz DİSK işçi sınıfının hak ve çıkarlarının ödünsüz savunucusu olarak güvencesizliğe, ucuz işçiliğe ve taşeron işçi çalıştırmaya karşı mücadelenin öncü gücü olmuştur. Özellikle taşeron işçiliğin yaygınlaşması karşısında sesini yükseltmiş ve direnişlerle, mitinglerle, protestolarla, başkanlar kurulu kararlarıyla tepkisini ortaya koymuştur. Siyasal iktidarın uyguladığı politikalar sonucunda ülkemizin bir TAŞERON CUMHURİYETİ’ne dönüştüğünü sürekli olarak vurgulamıştır.

Türkiye’nin, kayıt dışı çalışmanın ve örgütsüzlüğün büyük boyutlara ulaştığı, 100 işçiden sadece 5’inin toplu sözleşme yapabildiği, 650 bin’i kamuda olmak üzere yaklaşık 1,5 milyon taşeron işçisinin bulunduğu, asgari ücretin açlık sınırının altında belirlendiği bir ülke haline geldiğini belirtmiştir. Bu koşulları değiştirebilmek ve işçilerin insanca yaşayabildiği bir ülke yaratabilmek için taşeron sistemine son verilmesi çağrısı yapmıştır.

Bu anlayışın bir parçası olarak son günlerde konfederasyonumuzun üyesi Lastik-İş Sendikamızın güvencesiz çalışmaya ve taşeron sistemine karşı mücadelede önemli gelişmeler sağladığını görüyoruz. Lastik-İş sendikamız Kocaeli’de kurulu olan Brisa ve Pirelli fabrikalarında sürdürdüğü mücadele ile taşeron sistemine son vermiş bulunuyor.

Bu işyerlerinde faaliyet gösteren 23 taşeron firmanın alt işverenlik sözleşmeleri fesih edilerek bu firmalarda çalışan 1000’i aşkın taşeron işçisi asıl işverenlerin kadrolarına geçirilmiştir. Bu işyerlerinde alt işveren işçisi olarak çalışan işçiler 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Brisa ve Pirelli işçisi olarak ve Lastik-İş örgütlülüğü altında çalışma yaşamlarını sürdüreceklerdir.

Lastik-İş sendikamız tarafından atılan bu adımla taşeron işçiliğine karşı mücadele yeni bir döneme girmiş ve ivme kazanmış bulunuyor. Çünkü Lastik işyerlerinde başarılan, yalnızca taşeron işçilerini örgütlemek değil; taşeron sistemini tümüyle ortadan kaldıracak şekilde yeni bir sendikal mücadelenin önünü açmaktır.

Bu uygulama ile bir işyerine hizmet sunan ve yasal olarak taşerona verilmesi mümkün olan işlerde iş alan taşeron firmaların ortadan kaldırılması sağlanmış bulunmaktadır. Böylece taşeron firmalarda çalışan işçiler, asıl işverenin işçisi olarak kendi işlerini yapmaya devam etme; DİSK- LASTİK-İŞ’in örgütlülüğü altında geleceğe güvenle bakma ve insanca çalışma koşullarına ulaşma olanağına kavuşmuştur.

Lastik-İş sendikamız attığı bu adımın bir başlangıç olduğunu belirtmiştir. Lastik-İş sendikamızın Genel Başkanı Abdullah Karacan; ‘Lastik-İş’in örgütlü olduğu bütün işyerlerinde aynı politikayı izleyeceklerini ve taşeron sistemine tümüyle son vermek için mücadeleyi yükselteceklerini’ açıklamıştır.

Lastik-İş sendikamızın bu başarısı DİSK’in de başarısıdır. Bu başarı, yıllarca süren kararlı bir mücadelenin, bilinçli bir örgütlenme çalışmasının ve işçi sınıfının örgütlü gücünün etkin bir şekilde kullanılmasının bir sonucudur. Bu başarı aynı zamanda örgütsüz, güvencesiz ve ucuz işçi çalıştırmaya ve sermaye birikimini bu yoldan sağlamaya dönük yaklaşımlara karşı çıkışın açık bir göstergesidir. Emekçi güçler için daha özgür ve daha iyi koşullarda yaşamanın tek yolu sendikalar ve işçi sınıfının bir bütün olarak hep birlikte böyle bir anlayış ve kararlılığa sahip olmasından geçmektedir.

Konfederasyonumuz DİSK, bütün üye sendikaları ile birlikte, ülkemizin bir taşeron cumhuriyeti ve ucuz işçi cenneti olmaktan çıkarılması için, karşılaşacağı tüm engelleri aşarak, işverenler ve siyasal iktidarlar tarafından gündeme getirilen her türlü dayatmaya karşı mücadelesini sürdürecektir.

Başarı dileklerimizle..

ITUC ETUC