Image Map

1 Mayıs 2014 davası ile ilgili açıklamamız gazetelerde

1 Mayıs 2014 ile ilgili DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Aktan hakkında açılan davaya dair ortak basın açıklamasının gazetelere yansımaları

GAZETELERİ BÜYÜK BOY GÖRMEK İÇİN GÖRSELLERİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ

ITUC ETUC