Image Map

İç güvenlik yasa tasarısına karşı tek ses: Faşizme karşı omuz omuza!

Emek ve demokrasi güçleri DİSK ve KESK’in çağrısıyla “İç Güvenlik Yasa Tasarısı”na hayır dedi.

mulkiye

TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri devam eden, sınırlı temel hak ve özgürlüklerimizi daha da sınırlayarak faşizan bir polis devleti kurulmasını hedefleyen  “İç Güvenlik Yasa Tasarısı”na karşı emek ve demokrasi güçleri bir araya geldi.

İlk olarak yasa tasarısı hakkındaki görüşlerini kamuoyu ile paylaşmak üzere Ankara Mülkiyeliler Birliği’nde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Remzi Çalışkan, Sosyal İş Genel Başkanı Metin Ebetürk ve Emekli Sen Genel Başkanı Veli Beysülen’in de katıldığı açıklamada iç güvenlik paketinin derhal geri çekilmesi istendi. DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu burada yaptığı konuşmada “Direniş çadırlarımız terör odağı olarak görülecek” dedi.

meclis

Mülkiyeliler Birliği’ndeki açıklamanın ardından TBMM Dikmen Kapısı Önünde de “İç Güvenlik Yasa’sına Hayır” başlıklı kitlesel basın açıklaması yapıldı. Burada da örgütler adına açıklamalar yapılırken sık sık “Faşizme karşı omuz omuza” sloganı atıldı.

İç güvenlik yasasına karşı 23 Şubat akşamı bir çok ilde AKP binalarına yürüyüşler düzenlenecek ve 24 Şubat’ta da yasa mecliste görüşülürken kent meydanlarında “demokrasi nöbetleri” tutulacak.

ITUC ETUC