Image Map

Mahkeme kararını uygulamayan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hukuksuzluğuna polis de işçiye saldırarak destek vermektedir!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hukuksuzluğuna karşı demokratik hakkını kullanarak direnen işçilere yapılan polis saldırısına ilişkin açıklaması:

 

Mahkeme kararını uygulamayan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hukuksuzluğuna polis de işçiye saldırarak destek vermektedir!

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan, yargı kararıyla işe iade edilmelerine rağmen işbaşı yaptırılmayan DİSK/Genel-İş sendikamız üyesi işçiler, süren işçi çıkartmalarına ve işe başlatılmamalarına karşı bir araya gelerek kitlesel yürüyüş ve sonrasında bir basın açıklaması gerçekleştirmek istediler.

Özgür Çocuk Parkı’nda bir araya gelen işçiler en demokratik haklarını kullanarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirmek istedikleri basın açıklaması için yürürken, önleri kalabalık bir polis gücü ve tomalar tarafından kesildi. Sendikamız üyesi işçilere biber gazı ve kalkanlarını kullanarak şiddetle saldıran polis, birçok işçi arkadaşımızın fenalaşmasına ve yaralanmasına neden oldu.

Hukuku ve adaleti gözetmekle mükellef emniyet güçlerinin, anti demokratik, keyfi ve saldırgan tutumunu işçilere yönlendirmesi, mahkeme kararlarını uygulamayan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hukuksuzluğuna verilen en büyük destektir. Polis, emeğinin ve adaletin hakkını arayan işçi karşısında açıkça taraftır.

Yaklaşık 400 üyemizin de içlerinde olduğu 2000’e yakın işçinin, aileleriyle birlikte işsizliğe ve açlığa terk edilmelerindeki vicdansızlık, AKP’nin devlet politikasına dönüşen taşeron siyaset anlayışının bir ürünüdür.

Sendikamız Genel-İş öteden beri taşeron işçiliğinin olamayacağını, taşeron düzenin bir cinayet olduğunu, yasaklanması gerektiğini ve işçi sınıfının ücretlerini düşürmenin de bir aracı olarak kullanıldığı için kanuna karşı hile anlamına geldiğini savunmakta ve bu doğrultuda mücadele etmektedir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, AKP hükümetinin himayesinde taşeron işçiliğini siyaset aracı olarak kullanmakta ve binlerce işçiyi, işsizliğe, açlığa ve yoksulluğa itmektedir.

Ama şunu dost düşman herkes bilsin ki; polisi de salsanız işçinin üzerine, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ndeki mücadeleyi büyüterek sürdürmeye kararlıyız. Mersin gerçeğini Türkiye’ye anlatacak ve emek sömürücülerinin maskesini bir bir düşüreceğiz.

İşçi arkadaşlarımızın haklı talepleri karşılanana ve hukuksuz kararlarla işten çıkartılanlar işbaşı yapana kadar durmayacağız, susmayacağız, direneceğiz!

ITUC ETUC