Image Map

1 Mayıs 2014 davasında beraat: İşçileri 1 Mayıs'ta Taksim'e çağırmak suç değildir!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB yöneticilerinin  “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtmak” ile suçlandığı 2014 1 Mayıs’ı davasında beraat kararı çıktı. 

caglayan

2014 1 Mayıs’ı ile ilgili DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Aktan hakkında İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması bugün (24 Mart) yapıldı.

Avukatların ve yöneticilerin son savunmalarında, 1Mayıs’ta işçileri Taksim’e çağırmanın suç olmadığı, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama hakkının engellemesinin suç olduğu dile getirildi.

Savunmaların ardından, “Suç unsuru oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Beraat kararının ardından emek ve meslek örgütleri adına DİSK Genel Başkanı Kani Beko basına bir açıklama yaptı. Kani Beko açıklamasında şunları söyledi:

Bizler bugün burada “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtmak” ile suçlandığımız bir davadan yargılandık.

Gerek bu duruşmada, gerekse bir önceki duruşmada hepimiz aynı ifadeyi defalarca tekrar ettik. “Evet biz suçlamalarda iddia edildiği gibi işçileri, emekçileri, halkımızı 1 Mayıs 2014’te 1 Mayıs meydanına çağırdık.”

Biz sözümüzün arkasında durduk ve 1 Mayıs’ta Taksim meydanına çıkmak istememizin suç olmadığını dile getirdik. Bu konuda alınmış ulusal ve uluslararası mahkeme kararlarını sunduk.

1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyenleri mahkum eden tek bir yargı kararı mevcut olmadığını söyledik. Aksine 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamayı engellediği için hükümetin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde haksız bulunduğunu hatırlattık. 1 Mayıs’ta Taksim’i işçi sınıfına kapatanların suç işlediğini söyledik.

Evet biz 1 Mayıs 2014’te Taksim meydanında olmak için çağrı yaptık ve bu çağrının suç olmadığı mahkeme tarafından da tespit edildi. Mahkeme hakkımızda beraat kararı verdi. Ve böylece “Taksim 1 Mayıs meydanıdır” iddiamızın meşruluğu bir kez daha tescil edildi.

Bu karardan sonra İstanbul Valiliği ve hükümete bir kez daha sesleniyorum. Kazandığımız çok sayıda davaya bir yenisini daha ekledik.

Artık bu hukuk tanımaz yasağa bir son verin.  1 Mayıs meydanı konusundaki mahkeme kararlarını, Anayasa’yı ve yasaları görmezden gelmekten vazgeçin. Hukuksuz bir inadı sürdürerek,  bu bayramı da işçi sınıfına ve İstanbullulara zehir etmeyin.

Dört örgüt adına bir kere daha sesleniyorum. Akıl dışı ve hukuk dışı bir inatla ülke yönetilmez . Biz 1 Mayıs’ı şarkılarla, türkülerle, çiçeklerle, çocuklarımızla Taksim 1 Mayıs alanında kutlayarak 1977 katliamında ölenlerin anısını yaşatmak istiyoruz. Bu isteğimiz meşrudur, haklıdır.

Umuyorum ki işçi sınıfının, emekçilerin bu meşru ve haklı talebine milyonlar sahip çıkacaktır. Umuyorum ki  bu 1 Mayıs’ta akıl, emek, hukuk ve vicdan kazanacaktır.

Yaşasın 1 Mayıs!

Taksim 1 Mayıs alanıdır!

 

ITUC ETUC