Image Map

Adore işçisi yalnız değildir

adoremanset

DİSK Yönetim Kurulu üyeleri ve sendikalarımızın yöneticileri, Limter-İş üyesi oldukları için işten atılan Adore Oyuncak işçilerini ziyaret etti. Limter-İş Genel Başkanı Kamber Saygılı’nın süreci anlatan konuşmasının ardından DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu bir açıklama yaptı. Basın açıklaması şöyle:

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun, Limter-İş üyesi Adore işçilerinin direniş çadırı ziyaretinde yaptığı açıklama:

Bu soğuk havalarda 3 haftadır direnişlerini sürdüren Limter-İş sendikamıza üye işçi arkadaşlarımızı konfederasyonumuz DİSK adına selamlıyorum. Bu #Direnİşçi çadırları DİSK’in onurudur, işçi sınıfının onurudur! Herkes artık anlamalıdır ki; Türkiye’nin dört bir yanında, onlarca #Direnİşçi çadırında onur mücadelesi verenler, yaklaşan bir işçi baharının habercileridir.

Çok zor ve ağır koşullarda, gece gündüz çalışıp evlerine ekmek götürmeye çalışan işçi arkadaşlarım Anayasal haklarını kullanıp Limter-İş sendikamıza üye oldular. Ancak Anayasa ve yasaları ayaklar altına alan işveren burada hem işçileri işten attı hem işçilerin alacaklarını vermedi hem de işçilerin alacaklarını vermek için sendikal tazminat ve işe iade davası açılmaması şartını koşmaktan da geri durmadı.

Adore patronunun bu pervasız kural tanımaz tutumu, Türkiye’de sendikal hak ve özgürlüklerin aynası gibi. Türkiye’de sendikal hak ve özgürlükler, hem yasal düzenlemeler aracılığıyla, hem de uygulamada ağır bir biçimde ihlal ediliyor. Sendikalı olmak en doğal işten atılma sebebi haline geldi. Her yıl on binlerce işçi, kendi özgür iradeleriyle sendikaya üye olmak istediği için işten atılıyor. Sendikal haklarını kullanan işçiler baskı, tehdit ve hatta şiddet ile karşı karşıya kalıyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında DİSK’e bağlı sendikaların direniş çadırlarında bu Anayasal hak için mücadele veriliyor.

Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden  Zet Farma’ya, Maltepe Hastanesi’nden BEDAŞ’a, ICF Metal’den Divan Pastanesi’ne kadar onlarca işyerinde DİSK üyesi olan işçilerin direnişleri devam ediyor.

Bu tablonun sonucu olarak Türkiye’de her yüz işçiden sadece 5’i toplu sözleşme hakkından faydalanıyor. Ülkeyi yönetenler işverenlere Anayasa’yı, yasaları çiğneme hakkı veriliyor. Sendikal hak ve özgürlükler ayaklar altına alınıyor.  6356 Sayılı Yasa’da yer alan çifte baraj, yetkinin bakanlıktan alınması ve yetki itirazları, işverenlere bu gibi yasadışı, insanlık dışı uygulamalar için cesaret veriyor.

İşverenlerin yasadışı uygulamaları karşısında ödül gibi yaptırımlar uygulanıyor.

İşverenler Anayasa’yı, yasaları çiğnerken cesaretini kimden alıyor bellidir. Ancak biz cesaretimizi işçi sınıfının birliğinden, mücadelesinden ve dayanışmasından alırız. Burada arkadaşlarımız işçi sınıfının onurlu mücadele tarihine yeni bir destan ekliyorlar. Adore işçilerinin zaferi, işçi sınıfının zaferi olacaktır.

Adore Oyuncak’ta ve Türkiye’nin dört bir yanında DİSK’li işçiler baskılara, tehditlere, hukuksuzluğa pabuç bırakmıyorlar. Onurlu Adore işçileri gibi direnerek haklarına sahip çıkıyor.

Onuruyla direnen, adalet isteyen, haksızlık karşısında eğilmeyen bu arkadaşlarımızla kol kola omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz.

Adore işçisi yalnız değildir!

Atılan işçiler geri alınsın!

Zafer direnen emekçinin olacak!

İnadına Sendika, İnadına DİSK!

Yaşasın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışması! 

11067652_873103422731347_5522152898898579156_n

11032137_873103389398017_6925163188003329800_n

11062033_873103472731342_8945422511125871410_n

ITUC ETUC