Image Map

İçinde iki kara günü barındıran tarih: 12 Mart!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 12 Mart Askeri Darbesi ve 12 Mart Gazi Katliamı’na ilişkin açıklaması:

İçinde iki kara günü barındıran tarih: 12 Mart!

12 Mart 1971 Darbesi ve 12 Mart 1995 Gazi Mahallesi katliamı, Türkiye’nin yakın tarihinde, özgürlükleri, demokrasiyi ve insan haklarını ayaklar altına alan önemli dönüm noktalarındandır.

12 Mart Darbesi, başta işçi sınıfı olmak üzere, bu ülkenin emekçilerini, aydınlarını, demokratlarını, sosyalistlerini ezmiş, işkencelerden geçirmiş, cezaevlerine doldurmuştur. 12 Mart Darbesi, işçi sınıfı mücadelesinde hızla gelişen DİSK’e de baskı uygulamış, DİSK’in yöneticileri göz altına alınmış, tutuklanmıştır.

12 Mart’tan 44 yıl sonra bugün, Türkiye işçi sınıfı 12 Mart’ın ve 12 Eylül’ün olumsuz sonuçlarını hâlâ yaşamaya devam etmektedir. Sendikalaşmayı ve grev hakkını engellemeye yönelik, darbecilerin miras bıraktığı yasaklar ve barajlar AKP hükümetince sahiplenilmektedir. “İç güvenlik yasası” ile darbe hukuku Türkiye’ye egemen kılınmaya çalışılmaktadır.

12 Mart 1995’te ise, İstanbul Gazi Mahallesi’nde 3 kahvehane ve 1 işyerinin taranması sonrası çıkan ve ertesi güne yayılan olaylarda halkın üzerine ateş açılmasının ardından 17 kişi hayatını kaybetmişti. Katliamın üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hâlâ sorumluları cezalandırılmamıştır; bu da toplumsal vicdanın kanamaya devam etmesine yol açmaktadır.

Katliamın hesabını sormak bir yana, hükümet halkın bir bölümünü diğerlerine karşı kışkırtarak, toplumun geniş kesimlerini “düşmanlaştırarak” koltuğunu sağlamlaştırma ve seçim kazanma stratejisini ısrarla sürdürmektedir.

İçinde iki karanlık günü barındıran “12 Mart”ı unutmayacağız! 12 Mart’ı unutmamak, Türkiye’yi açık cezaevine çevirme gayretlerine karşı direnmeyi ve bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara inat “işçilerin birliği-halkların kardeşliği” için mücadeleyi büyütmeyi gerektirmektedir.

12 Mart darbesini ve katliamını unutmayacağız, affetmeyeceğiz!

Faşizme karşı omuz omuza!

ITUC ETUC