Image Map

İstanbul Üniversitesi’nin Rektörü Raşit Tükel’dir!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun İstanbul Üniversitesi’ndeki rektörlük seçimi hakkında yaptığı açıklama:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN REKTÖRÜ RAŞİT TÜKEL’DİR!

rasit_tukel

Türkiye’nin en köklü ve en büyük üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi’ndeki rektörlük seçimlerini kazanan “Demokratik Üniversite Girişimi” adayı Prof. Dr. Raşit Tükel’i tebrik ediyoruz.

Geçerli oyların %47’sini alarak en yakın aday karşısında 300 oy fark yakalayan Tükel’in bu zaferi biliyoruz ki akademinin bilimsel, özerk ve demokratik bir üniversiteye olan özleminin bir yansımasıdır.

Akademi, üniversitede “tek adam” olmaya çalışanlara değil “beraber yöneteceğiz” diyene oy vermiştir.

Akademi, taşeron işçilerin yanında, sağlığın piyasalaşmasının karşısında olan bir adaya oy vermiştir.

Akademi, üniversitenin rant projeleriyle ve yolsuzluklarla yağmalanmasına karşı mücadele eden bir adaya oy vermiştir.

Akademi, yeminine sadık kalarak, hiçbir karşılık gözetmeden her yerde ihtiyacı olanın yanına koşan bir hekimlik anlayışına oy vermiştir.

Akademi piyasanın ve siyasal iktidarın kuşatması altındaki üniversitede “toplum yararına bilim” için oy vermiştir.

Akademi, üniversitelerin polis karakoluna/kışlaya çevrilmesine karşı sanatın, bilimin ve düşüncenin özgürce gelişmesine oy vermiştir.

Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullarda tercihini emekten, bilimden, aydınlıktan, demokrasiden, özgürlüklerden ve toplumdan yana yapan bir üniversite bizlere umut vermiştir.

Öte yanda üniversitenin bu açık tercihi karşısında YÖK’ün ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşımına dair endişelerimiz mevcuttur.

“Sandık dışındaki her niyet açık şekilde demokrasiye, açıkça istiklalimize bir saldırıdır” ve “Sandık demokrasinin namusudur” sözlerini sıkça sarf eden Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Üniversitesi’nde sandıktan çıkacak sonuca saygı gösterip göstermeyeceğini ilerleyen günler gösterecektir.

Prof.Dr. Raşit Tükel yerine çok daha düşük oy alan başka bir adayın rektör olarak atanması açıktır ki sadece üniversitede değil tüm toplumda “demokrasiye bir saldırı” olarak algılanacaktır.

Türkiye genel seçimlere giderken taraf olan bir Cumhurbaşkanı’nın, üniversitenin seçimini tanımaması, Türkiye’nin seçimine dair endişeleri de büyütecektir.

Bu nedenle siyasal iktidara ve diğer adaylara çağrıda bulunuyoruz:

20 Aralık 2012′de yapılan rektörlük seçimlerinde ikinci olan Prof.Dr. Raşit Tükel’in, adaylıktan çekilerek gösterdiği demokratik olgunluğu, şimdi diğer adaylardan da bekliyoruz.

Siyasal iktidarı da, hiçbir şekilde değiştirmeye yanaşmadığı darbe kurumlarını ve 12 Eylül ürünü YÖK yetkilerini kullanıp İstanbul Üniversitesi’nin seçimine karşı “darbe” girişiminde bulunmamaya çağırıyoruz.

Üniversitenin demokratik tercihine saygı duyan bizler açısından İstanbul Üniversitesi’nin rektörü her durumda Prof.Dr.Raşit Tükel olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

ITUC ETUC