Image Map

KIDEM TAZMİNATI HAKTIR! SON KALEMİZİ YIKTIRMAYACAĞIZ!

Kıdem tazminatının fona devredilmesi adı altında gasp edilmesine yönelik girişimlerle ilgili olarak DİSK’in çıkardığı son bildiri…

KIDEM TAZMİNATI HAKTIR! SON KALEMİZİ YIKTIRMAYACAĞIZ!  

Hükümetin “Kıdem Tazminatı Fonu” adı altında getirmek istediği sistem işçiler için kölelik demektir, yağma demektir.

Kıdem tazminatı işten atılan, haklı nedenle kendi işten ayrılan, evlenen, askere giden, 15 yıl çalışan ve 3600 gün prim ödeyen işçilerin kazandığı bir haktır. Ancak fon sistemi ile tüm bu haklar ortadan kalkacaktır. Sadece emekli olunca (65 yaşında!), konut kredisi alırsa 15 yıl sonra, ölünce de varisler tarafından fondaki para alınabilecektir. İşte kıdem tazminatı fonu ile ilgili hayati gerçekler:

 1. Kıdem tazminatı fonu işçilerin değil patronların talebidir…

Patronlar, işçileri kapının önüne koyarken, kıdem tazminatı ödemek istemiyor. Hükümet de bu talep doğrultusunda kıdem tazminatını işverenin yükümlülüğü olmaktan çıkarıyor. İşverenin, işçinin ve hükümetin para aktaracağı bir fon oluşturmak istiyor.

 1. “Kıdem tazminatı işçinin iş güvencesidir…

“Fon”un amacı işçilerin tazminat alması değil, tazminatsız işten atılmasıdır. Bir çok işveren kıdem tazminatı nedeniyle işçileri işten atamıyor. İşte bu nedenle patronlar kıdem tazminatının kaldırılmasını istiyor. Fon gelirse, patronlar tazminat ödemeden işçileri işten atabilecekler. İş güvencemizin son kalesi de yıkılacak. Ekmeğimiz, aşımız patronun iki dudağının arasında olacak.

 1. İşten atıldığımız gün aç kalacağız…

“Kıdem tazminatı” işçi işten çıkarıldığında işveren tarafından ödenecek bir ücrettir. Hükümetin “fon” tasarısına göre işveren, işçinin kıdemi karşılığı tazminat ödemeyecektir. Oluşturulmak istenen fon ile kıdem tazminatı ortadan kalkmakta, yerine emeklilik benzeri bir sistem getirilecek. İşten atıldığımızda, yeni iş bulana kadar evimize ekmek götürmemizi sağlayan bir tazminat artık ödenmeyecek.

 1. Kıdem tazminatı fonunda gerçek amaç: Kölelik!

Hükümet kıdem tazminatı fonu oluştururken gerçek niyetini tüm resmi belgelerde itiraf ediyor: Kıdem tazminatında değişikliğin amacı işgücü piyasalarında esnekliği sağlamaktır. Esneklik, işçileri istedikler zaman çalıştırıp, istedikleri zaman kapının önüne koymaktır. Esneklik patronlar için keyfiyet, işçiler için sürekli işten atılma korkusudur, kölelik düzenidir.

 1. Evlenince, askere gidince, dava açınca kıdem tazminatı yok!

Mevcut yasada haklı gerekçeyle işten ayrılınca, askere gidince, kadınlar evlendiklerinde de kıdem tazminatını alıyoruz. Mevcut sistemde işveren tazminat ödememek için işe giriş-çıkış yaptırdı­ğında dava açarak tazminatı alabiliyoruz. Fon sisteminde bu koşullarda tazminat veril­meyecek.

 1. Kıdem tazminatını mezara gömecekler…

Bugün mevcut sistemde 15 yıl çalıştıktan sonra koşulsuz hak kazanabildiğimiz kıdem tazminatı, fon sisteminde ev almak gibi “koşullara” bağlanacak. 15 yıllık kıdemle, yani 15 aylık ücretle ev al­mak, fondaki paramızı almak imkansız.

 1. Fon gelirse “tazminat” azalacak…

Kıdem tazminatı işçinin bir yıldaki 13. aylığıdır! Ancak hükümet bunu “işverenler üzerinde yük” olarak gör­mekte ve fon sistemine geçiş ile beraber büyük oranda azaltılmasını dayatmakta­dır. İşverenler fona yılda 30 günlük ücret değil daha az ödeme yapmak istemekte­dir. Hükümet ve işverenler bunun pazarlığını dayat­makta, DİSK ise bu pazarlığı reddetmektedir.

 1. “Kıdem tazminatı fonu” yağma demektir…

Hükümet “fon” sistemi için gerekçe olarak “tasarruf oranı”nın yükseltilmesini gös­termektedir. Fonlar yıllarca hükümetler tarafından yağ­ma edilmiştir. Fakir-Fukara Fonu dediler kendileri doy­dular. “Siz tasarruf edemez­siniz, Tasarruf Teşvik Fonu kuralım” dediler, paralarımızı pul ettiler. “Konut Edindirme Fonu” dediler, tek bir işçi bile bu fonla konut sahibi olmadı. “İşsizlik Fonu” dediler, işsizle­rin büyük bölümü faydalana­madı, yediler bitirdiler. Şimdi de kıdem tazminatımızın “fon” adı altında leş kargaları­na yem olmasına direniyoruz.

 1. Tüm işçilerin kıdem tazminatı alması için fona gerek yok!

Çalışma Bakanlığı “işçiler kıdem tazminatı alamı­yor” diyerek şikayet etme makamı değildir. Her işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için yapılması gerekenler bellidir:

 • İflas nedeniyle öden­meyen kıdem tazminatını devlet ödesin ve işverenden haciz yoluyla tahsil etsin.
 • İflas halinde bankaların, devletin değil işçilerin ala­caklarının ödenmesi öncelikli ve imtiyazlı olsun.
 • Mevcut yasada tek kelime­lik değişiklik yapılsın ve bir gün çalışana bile kıdem taz­minatı ödenmesi sağlansın.
 • Kıdem tazminatı ödeme­yen işverenlere ağır yaptı­rımlar getirilsin.
 • Sendikalaşma önündeki engeller/barajlar kaldırılsın! Böylece örgütlenen işçiler haklarını savunabilsin.

Tüm bunları yapmayarak “fon” dayatmak, kıdem taz­minatımızı çalan işverenlerle kol kola girip gaspa ortak olmaktır.

İşçi arkadaş! Evde, sokakta, kahvede, işyerinde, çarşıda, pazarda herkese anlat!

Taşeronu neden getirdilerse kıdem tazminatını o yüzden kaldırmak istiyorlar. Bu da yetmiyor özel istihdam bü­rolarına işçi simsarlığı yetkisi vermek istiyorlar! Tüm bu saldırılar aynı amaca hizmet ediyor: AKP emekçilere kö­lelik dayatıyor!

Kıdem tazminatı bizden önceki kuşakların bedeller ödeyerek kazandıkları haktır, çocuklarımızın bize emane­tidir. Çocuklarımızın gele­ceklerinin çalınmasına izin vermeyeceğiz!

Biz iş güvencesi istiyoruz. Biz tüm işçilerin kıdem tazminatı hakkı için mücadele ediyoruz.

Kıdem tazminatı iş güven­cemizin son kalesidir.

Köleliğe ve yağmaya karşı #Direnİşçi

 

BİLDİRİYİ PDF FORMATINDA İNDİRMEK İÇİN GÖRSELE TIKLAYINIZ

KIDEM2015_BildiriBANNER

ITUC ETUC