Image Map

Zalimin yenilgisinin sembolü Nevruz kutlu olsun! Newroz Piroz be!

Diyarbakır’daki Newroz kutlamalarına katılan DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun mesajı: 

Zalimin yenilgisinin sembolü Nevruz kutlu olsun! Newroz Piroz be!

Anadolu’da, Ortadoğu’da, Orta Asya’da ve Kafkaslar’da, bölge halkları ‘Kurtuluş Günü’ (baharın gelişi) olarak Nevruz/Newroz’u kutlamaktadır. Bu bayram çok geniş bir coğrafyadaki direnişin karşısında zalimin yenilgisinin sevincini taşır.

Bugün bölgemiz mezhepçi, etnik, ırkçı çatışmalarla karşı karşıya iken işçi sınıfının mücadelesi, birleştirici bir kanal olarak önem kazanmaktadır.  Çünkü işçilerin göz renkleri farklı olsa da gözyaşları aynıdır. Taşeron köleliğine son vermek için, iş cinayetlerini durdurmak için, yoksulluk ve güvencesizlik düzenine dur demek için birliğimizi, mücadelemizi, dayanışmamızı büyüterek eşitliğin, özgürlüğün, barışın hüküm süreceği, geleceğe umutla bakabildiğimiz bir ülkeyi de yaratacağız! …

Unutulmasın ki Ortadoğu halklarının bilgeliği, emperyalistlerin ve diktatörlerin savaşa ve kitle kıyımına dayalı politikalarından çok daha köklüdür. Bu tarihsel mirasın canlı bir kanıtı olan Newroz’un şenlik ateşleri hiç sönmeyecek, halkların kardeşliğinin bir simgesi olarak yanmaya devam edecektir.

Eşitlik, özgürlük ve barış köprüsü Nevruz kutlu olsun! Newroz Piroz be!

ITUC ETUC