Image Map

ETUC Genç İşçi Eğitimi'nin açılışında Genel Başkanımızın yaptığı konuşma

ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) tarafından düzenlenen ve DİSK, Türk-İş ve Hak-İş üyesi genç işçilerin katılacağı eğitim seminerleri dizisi 27 Nisan’da Ankara’da başladı. ETUC Genç İşçi Eğitimi’nin açılışında DİSK Genel Başkanı Kani Beko da bir konuşma yaptık. Genel Başkanımızın konuşmasının tam metni şöyle:

kanibeko

Değerli konuklar,

Değerli gençler,

Hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Bugün son derece önemli bir projenin açılışında bir aradayız. Gerek Avrupa gerek Dünya ölçeğinde giderek büyüyen bir sorunun, genç istihdamı ve işsizliğinin tüm yönleriyle masaya yatırılacağı, bu soruna çözüm yollarının tartışılacağı ve tam da bu noktada gençlerin sendikal örgütlenmesinin ve sendikal süreçlere katılımının ele alınacağı bu projenin başarılı geçmesini temenni ediyorum.

Küresel ölçekte uygulanan yeni-liberal politikalar ve bu politikaların yol açtığı ekonomik krizler, en çok gençleri olumsuz etkiliyor. Genç istihdamı ve işsizliği sorunu öyle bir noktaya vardı ki, ILO, “tehlike altında yaralı bir kuşak” tanımlamasını yapıyor. ILO’nun tespitlerine göre dünyada 15-24 yaş arası tam 73,4 milyon işsiz var ve bu rakam giderek artıyor. Gençler yarı zamanlı istihdam ve geçici istihdama sıkışmış durumda. Dünya gençliğinin yüzde 90’ı kalıcı ve kaliteli istihdam olanaklarından yoksun.

Avrupa ölçeğinde baktığımızda da iç açıcı bir tablo söz konusu değil. Son 10 yılda AB düzeyinde genç işsizliği oranı yüzde 18,7’den yüzde 23,5’e yükseldi. Genç işsizliği, genel işsizliğe göre çok daha hızlı artıyor. Özellikle ekonomik krizin derinden hissedildiği Yunanistan, İspanya gibi ülkelerde genç işsizliği yüzde 50’yi bulmuş durumda.

Ülkemizde ise genç işsizliği yüzde 16,9 düzeyinde. 15-24 yaş arası gençlerin yüzde 28,1’i ne eğitimde istihdamda. Türkiye ne eğitimde ne istihdamda olan genç oranı bakımından Avrupa’da ilk üçte. Ülkemizde 15-24 yaş arası gençlerin yüzde 70’i kayıt dışı istihdam ediliyor. Eğitim, istihdama çare olmuyor. Eğitimli işsizliği her geçen gün artıyor. Türkiye, Avrupa’da genç kadınlar ve erkekler arasında uçurumun en yüksek olduğu ülke. Türkiye’de genç erkeklerin istihdam oranı yüzde 43,1; ancak bu oran genç kadınlarda yüzde 21,5. Ne yazık ki Türkiye’de de tablo hiç iç açıcı değil.

Hem ülkemizde, hem Avrupa’da, hem Dünya’da, işsizlik sorununu en derin yaşayan, en düşük ücret alan, geçici ve güvencesiz istihdama en çok maruz kalan, en çok iş kazası geçiren kesim gençler.

Geleceğimiz dediğimiz gençliğin içinde bulunduğu durum bu. Yıllardır uygulanagelen yeni-liberal, emek düşmanı politikalar gençlerin geleceğini çalıyor. Adına küresel rekabet denen canavar, gençlerin düşlerini, umutlarını, hayallerini öğütüyor. Yeniden özüne dönen vahşi kapitalizm, gençlere hiçbir şey vaat etmiyor.

Bütün bu gerçekler karışışında yapılması gereken, emek eksenli, emek dostu politikaları yeniden yaşama geçirmek, gençlere ve tüm emekçilere, güvenceli iş, insanca çalışma koşulları ve insanca yaşanacak ücret sağlamaktır.

Tam da bu noktada sendikalar olarak, küresel rekabete karşı emeğin küresel dayanışmasını inşa etmek zorundayız. Ancak genç işçileri merkezine almayan bir sendikal hareket geleceğini kaybetmiş demektir.  Geleceğin işçi sınıfını oluşturacak gençlere sendikalarımızın kapılarını sonuna kadar açmak, gençlere özel sendikal politikalar üretmek, gençleri emek mücadelesine kazanmak zorundayız.

Bugün açılışını yaptığımız projeye katılan genç sınıf kardeşlerimizin getireceği öneriler bizim için ön açıcı olacak. Bu anlamda projenin çıktılarını heyecanla bekliyor, gençlerin taleplerini yaşama geçirme sözünü hepinizin huzurunda veriyoruz!

Değerli konuklar, değerli gençler!

Hepinizi sevgi ve saygıyla bir kez daha selamlarken, yaklaşan bayramımızı da kutlamak istiyorum.

1 Mayıs coşkusunu bir yıl boyunca yaşama dileğiyle, 1 Mayıs kutlu olsun!

DSC_0039

ITUC ETUC