Image Map

ILO Türkiye Ofisi'nin ziyaretinde gündem İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

ILO_Turkiye

ILO Türkiye Ofisi, 9 Nisan 2015’te DİSK Genel Başkanı Kani Beko’yu ziyaret ederek Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanına dair sorunlar üzerini görüş alışverişinde bulundu.

ILO Türkiye Ofisi İş Sağlığı ve Güvenliği Baş teknik Danışmanı Catherine Brakenheilm ile ILO Türkiye Ofisi – İş Sağlığı ve ve Güvenliği Ulusal Program Sorumlusu Burcu Akça’nın DİSK Ankara Bölge Temsilciliğindeki ziyaretinde, Genel Başkanımız Kani Beko’nun yanı sıra DİSK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Daire Müdürü Tevfik Güneş de yer aldı.

Görüşme sırasında Türkiye’de İSİG sistemindeki sorunlar ve çözüm önerileri, İş Teftiş Kurulları’nın aktifleştirilmesi ve güçlendirilmesi, önlemlerin geliştirilmesi, sendikaların bu alanda neler yapabileceği, DİSK’in bu alana önerileri konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sırasında ILO heyetine, ILO’nun yapacağı İSİG geliştirme projelerine DİSK’in destek vereceği ifade edildi.

 

ITUC ETUC