Image Map

'Osmanlı İmparatorluğu’nda İşçi Sınıfının Oluşumu' Konferansı Çağrı Metni

DİSK, Tarih Vakfı ve TÜSTAV’ın ortak çabalarıyla düzenlenmesi kararlaştırılan emek tarihi konferansları dizisinin ilki Kasım 2013’te “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Bağlamında, Emek Hareketi Tarihinin Kaynakları” başlığı altında gerçekleştirilmişti. 17-18 Ekim 2015’te İstanbul’da düzenlenecek olan ikinci konferans ise “Osmanlı İmparatorluğu’nda İşçi Sınıfının Oluşumu” konusunu ele alacaktır.

Konferansın amaçları:

  1. İşçi sınıfının oluşumu sorunsalını Osmanlı İmparatorluğu tarih yazıcılığının gündemine taşımak
  2. Osmanlı İmparatorluğu tarihini ve bunun başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu ve Balkanlar’da kurulan ulus devletlere bıraktığı mirası aşağıdan tarih perspektifiyle yeniden düşünmek
  3. Osmanlı İmparatorluğu emek ve işçi sınıfı tarihçiliğinde şimdiye kadar ortaya çıkan bilgi birikimini eleştirel bir çerçevede ele almaktır.

İki gün sürecek konferans boyunca oturumların temel gündeminin şu sorular etrafında şekillenmesi planlanmaktadır:

  1. Osmanlı İmparatorluğu’nda işçi sınıfının oluşumunu belirleyen temel sosyal, ekonomik, politik ve ideolojik dinamikler nelerdir?
  2. İşçi sınıfının oluşumu sorunsalına ilişkin olarak Osmanlı İmparatorluğu tarih yazıcılığında şimdiye kadar hangi tezler/yaklaşımlar üretilmiştir?
  3. Başta toplumsal cinsiyet, kültür ve ekoloji olmak üzere tarih yazımında ortaya çıkan farklı araştırma konuları ve yeni yaklaşımlar, Osmanlı İmparatorluğu işçi sınıfı ve emek tarihçiliği açısından ne gibi açılımlar ortaya koymaktadır?
  4. Osmanlı İmparatorluğu’nda modern bir sanayi işçi sınıfının ortaya çıkışından bahsedilebilir mi? Sanayi işçi sınıfının ortaya çıkışı ne dereceye kadar işçi sınıfının oluşumunu belirleyen yapısal bir ön koşul olarak değerlendirilmelidir?
  5. İmparatorluk nüfusu içinde var olan etnik, kültürel ve dini bölünmeler, göç hareketleri, sektörel ve bölgesel farklılaşmalar, işçi sınıfının oluşumu bakımından ne gibi sonuçlara yol açmıştır?
  6. İşçilerin ve emek hareketlerinin Osmanlı İmparatorluğu’ndan doğan ulus devletlerin oluşum süreçlerindeki rolü nedir?
  7. Ulus devletlerin oluşumu işçi sınıfının örgütsel-siyasal ve ideolojk biçimlenmesinde ne gibi etkiler doğurmuştur?

Konferans dili Türkçe’dir. Tebliğ sunmak isteyen adayların, 18 Mayıs 2015 tarihine kadar, özgeçmişleriyle beraber, 250 – 500 kelimelik sunum özetlerini [email protected]  adresine göndermeleri gerekmektedir. Kabul edilen tebliğ önerileri 2015 Haziran ayı ortasında açıklanacaktır. Sunumlar, son halleriyle, 28 Eylül 2015 tarihine kadar,  [email protected]  adresine iletilmelidir.

İstanbul dışından gelen katılımcıların kısıtlı bir bölümünün yol ve/veya barınma masrafları konferans çağrıcıları tarafından karşılanabilir. Katılımcıların bu konudaki ihtiyaçları (yol, barınma ya da her ikisi), başvurularında belirtildiği takdirde dikkate alınacaktır.

osmanli-kibritleri-anonim-sirketi

 

ITUC ETUC