Image Map

THY TEKNİK AŞ’DEKİ KİRLİ OYUNLARA HAYIR!

thy1

Birleşik Metal İş sendikamızın çoğunluk sayısına yaklaştığı THY TEKNİK AŞ’de hukuksuzluklarla, kirli oyunlarla, baskılarla Çelik-İş sendikasına toplu iş sözleşmesi yetkisi verilmeye çalışılmaktadır.

Birleşik Metal İş sendikamızın 7 Temmuz 2015 Salı günü saat 14:30’da THY Teknik B Kapısında konuyla ilgili düzenlediği basın açıklamasına DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri ve DİSK üyesi sendikaların Genel Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ve işçiler katıldı.

Birleşik Metal İş sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve DİSK Genel Başkanı Kani Beko burada birer açıklama yaptılar.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun konuya dair açıklaması:

thy2

THY TEKNİK AŞ’DE DİSK’İN ÖRGÜTLENMESİ ENGELLENEMEZ.

ŞİRKET YÖNETİMİ- BAKANLIK- SARI SENDİKA ARASINDAKİ KİRLİ İŞBİRLİĞİ DERHAL SON BULMALIDIR

Teknik AŞ’de çalışanların değil, şirket yönetiminin istediği bir sendikanın yetki alması için kirli bir oyun tezgahlanıyor. Çalışanların sendikal tercihine müdahalede ediliyor.

Şirket yönetimi, Hak-İş’e bağlı Çelik-İş Sendikası’nın işyerinde yetki alabilmesi için çalışanlara açıktan baskı yapmaktadır. Bakanlık ise HABOM’dan TEKNİK AŞ’ye geçerken Çelik-İş’ten üyelikleri düşen çalışanların üyeliklerini yeniden aktif hale getirilmiştir.

TEKNİK AŞ yönetimi, Çelik-İş Sendikası ve Bakanlık kirli bir işbirliğine girmiştir. Ancak bu işbirliği açığa çıkmıştır.

TEKNİK AŞ çalışanları, şirketin metal işkoluna geçmesinin ardından yeni dönem toplu iş sözleşmesi için işletmede yetkili olacak sendika için Birleşik Metal-İş’i tercih ettiler. Sendikamıza üye oldular.

Şirket yönetimi bu gelişme karşısında geçtiğimiz hafta içi üst düzey yöneticilerini topladı, toplantıdan hemen sonra çalışanların sendikamıza üye olmalarının önlenerek Çelik-İş’e üye olmaları yönünde baskılara başladı.

Birçok yönetici çalışma sahalarını dolaşarak, herkesin Çelik-İş’e üye olmasını istediklerini beyan etti, bu uyarıya itibar etmeyenlerin işten çıkarılacağı söylendi. Bu baskılara ilişkin sendikamıza, üyemiz olsun olmasın birçok TEKNİK AŞ çalışanından şikayet bildirimleri gelmeye devam ediyor. Sendikamız avukatları bu konuda elde ettikleri delilleri toplamakta, isimleri tespit edilen yöneticiler hakkında suç duyurusu hazırlıkları tamamlıyor. Avukatlarımızın bizzat arayarak durumu beyan ettikleri yöneticiler de bulunuyor.

İki arkadaşımız bu süreçte işten çıkarıldı. Teknik AŞ çalışanları sadece baskı görmüyor, işten atma tehdidine maruz bırakılıyor. Bilinmelidir ki, işletmede uygulanan baskılar doğrudan uçuş güvenliğini etkilemektedir. Teknik A.Ş yönetimi işletmeye yandaş sendikayı sokacağım diye uçuş güvenliğini hiçe saymaktadır. Yönetimin sorumsuzluğu ve yasa tanımazlığı sadece çalışanları değil, bu şekilde tüm yurttaşları etkilemektedir. Çalışanların sendika seçme özgürlüğünü ihlal etmekle kalmayan, aynı zamanda onbinlerce yurttaşın yaşamını tehlikeye sokan şirket yönetimi derhal bu tavrından vazgeçmelidir.

Şirket yönetimi ile Çelik-İş arasındaki bu kirli işbirliğine Bakanlık da dahil edilmiştir. Geçtiğimiz yıl sonundan itibaren HABOM’dan TEKNİK AŞ’ye geçiş yapan çalışanların, bu geçişteki işkolu değişikliği nedeniyle üyelikleri düşmüş olmasına rağmen, TEKNİK AŞ’nin metal işkoluna geçirilmesiyle birlikte bu üyelikler Bakanlık tarafından yeniden aktif hale getirilmiştir. Bu uygulama hukuken yok hükmündedir. İşkolu değişikliği üyelik düşme nedenidir. HABOM çalışanları, TEKNİK AŞ’ye geçerken şirket taşımacılık işkolundaydı ve işbaşı yaptıkları gün Çelik-İş üyelikleri düşmüştü. Şimdi bu üyeliklerin yeniden aktif hale getirilmesi alenen yasaya aykırıdır. Kaldı ki bu durumda olan HABOM geçişli çalışanların tamamına yakını aktivasyon işlemi sonrası Çelik-İş üyeliklerinden bir kez daha çekilmiştir.

Kısacası Çelik-İş’in TEKNİK AŞ’de yetki alması, ancak böylesi baskılar, kirli oyunlar, sahtekarlıklar ve işbirlikleri ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Tamamı hukuk dışıdır.

 Buradan uyarıyoruz:

Çelik-İş’e verilecek olası bir yetki tespiti, Bakanlığı büyük bir suça ortak etmiş olacaktır. Gerek geçersiz üyelikler, gerek uygulanana baskılar hasıraltı edilemez. Bakanlık bu suça ortak olmamalıdır.

Ne bizim, ne TEKNİK AŞ çalışanlarının, böylesine büyük bir haksızlığa, görülmemiş hukuksuzluğa sessiz kalacağı düşünülemez.

Bu konuyu konfederasyon olarak gerek ülke gündemine, gerekse uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu hukuksuzluk devam ederse, üyelerimize yönelik kıyım devam ederse bu alanı eylem alanı haline getireceğiz. Kimse THY Teknik çalışanlarının sahipsiz olduğunu düşünmesin.

Bir kez daha sesleniyoruz:

Çelik-İş, sendika olduğunu ileri sürüyorsa, işverenin eteğine tutunarak sendikacılık yapmaktan vazgeçmeli, çalışanları iradesine saygı göstermelidir. Asıl olan çalışanların özgür iradesinin tecellisidir. Varsa cesaretiniz, Teknik AŞ çalışanlarının önüne referandum sandığını koyalım ve çıkan sonuca razı olalım.

TEKNİK AŞ çalışanlarının yakasını bırakın. Onlar kendi iradeleriyle sendikalarını seçtiler. O iradeye saygı gösterin.

 

 

 

ITUC ETUC