Image Map

Zorunlu açıklama…

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in önünde yaşanan olaylara dair açıklaması

 Bugün DİSK Genel Merkezi önünde yaşanan olaylarla ilgili olarak kamuoyu bilinçli biçimde yanıltılmaktadır. Bu nedenle zorunlu bir açıklama yapma gereği duyuyoruz.

Bu sabah, DİSK üyesi Genel-İş Sendikası, DİSK Genel Merkezi önünde bir basın toplantısı düzenlemiştir.

Genel-İş Sendikamızın açıklamasında da belirtildiği gibi muhattabı Genel-İş sendikası olan işten çıkartma konusunun DİSK’in faaliyetlerini engellemeye yönelik bir eyleme dönüşmemesi istenmiştir. Bir süredir DİSK önünde çadır kurarak eylem yapan ve daha sonra da bina girişini kalas ve zincirlerle kapatan DİH isimli grup DİSK’in açılması yönündeki taleplere olumsuz yanıt vermiştir.

12 Eylül darbesinden bu yana ilk kez DİSK’in kapısına zincir vurulması ve faaliyetlerinin engellenmeye çalışılması işçiler tarafından kabul edilmemiştir. DİSK üyesi işçiler, sendika faaliyetlerini engelleyen bu duruma son vererek kapıyı açmıştır.

DİSK binası önünde eylem düzenleyen grup daha önce de benzer yöntemlere başvurmuştur. Gerek DİSK önünde protesto gösterileri düzenlenmiş, gerekse DİSK etkinlikleri engellenmek istenmiştir. Aynı kişiler geçtiğimiz hafta DİSK’ten kendilerine bir oda tahsis edilmesini tehditkâr bir üslupla talep etmiştir. Son olarak bina girişi kapatılarak sendikal faaliyetlerimiz ve üyelerimizin sendikaya girişi engellenmiştir.

DİSK yönetiminden Oya Baydak’ın ihtiyaçlarının karşılanması için DİSK binasının açık tutulması talep edilmemiş, DİH faaliyetleri yürütmek için oda istenen bir dilekçe verilmiştir. Olay kamuoyuna bilinçli olarak yanlış aktarılmıştır. Olayın özeti sendikalı işçilerin DİSK’e sahip çıkmasıdır.

Sağduyu ve müzakere çağrılarımıza, çözüme dair somut önerilerimize rağmen üyelerimize yönelik kışkırtıcı tavırlar gün boyu sürmüştür. Olaylar sırasında bazı üyelerimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan işçi arkadaşlara acil şifalar diliyoruz. DİSK’e sahip çıkan bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Taşeronlaşmaya, güvencesiz çalışmaya ve iş cinayetlerine karşı mücadelemiz devam edecektir.

Herkesin herkesi eleştiri ve protesto hakkı vardır ancak DİSK’in kapısına kilit vurmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

ITUC ETUC