Image Map

DİSK, ILO yetkilileriyle 2. kez bir araya geldi…

iLO Heyeti

DİSK, ILO YETKİLİLERİYLE 2. KEZ BİR ARAYA GELDİ…

ILO’nun başta madencilik, metal ve inşaat sektörleri olmak üzere Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) alanında, işyerlerinde İSG koşullarının iyileştirilmesi programının 2. Toplantısı Ankara’da DİSK Bölge Temsilciliği’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Eğitim ve İSG Dairesi Müdürü Tevfik Güneş ile ILO Türkiye Ofisi İş Sağlığı ve Güvenliği Baş Teknik Danışmanı Catherine Brakenheilm ve ILO Türkiye Ofisi İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Program Sorumlusu Burcu Akça katıldılar.

Yürütülecek ulusal İSG programının kesin çerçevesinin belirlenmesinin konuşulduğu toplantıda DİSK’in program hakkındaki görüş ve önerileri ele alındı.

ITUC ETUC