Image Map

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-İHD "Hakkari ve Yüksekova İnceleme Raporu" açıklandı

İncelemelerde ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkâri’ye giden DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve İHD heyeti “Hakkari ve Yüksekova İnceleme Raporu”nu bugün (31 Ağustos 2015) açıkladı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TTB Merkez Konsey üyesi Şeyhmus Gökalp’ın yer aldığı heyet 26-27Ağustos 2015 tarihlerinde Hakkari’de çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulunmuştu.

hakkariraporu

Heyetin raporunun kamuoyu ile paylaşıldığı İHD Genel Merkezi’ndeki basın açıklamasına DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı Züber Akgöl katıldı.

Açıklanan raporda bölgede yaşanan hak ihlallerine, polis devleti uygulamalarına, bölgede ekonomik sorunların giderek ağırlaştığına dikkat çekildi ve çatışmaların derhal son bulması gerektiğinin altı çizildi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, bölgedeki gözlemlerini anlattığı konuşmasında, bu toprakların 30 yıldır kana ve göz yaşına doyduğunu hatırlatarak, herkesi 1 Eylül Dünya Barış günü etkinliklerinde alanlara çağırdı.

“Hakkari ve Yüksekova İnceleme Raporu”nun tam metni için tıklayınız…   (WORD BELGESİ) 

ITUC ETUC