Image Map

Emek ve meslek örgütleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Genel Sekreteri Prof. Dr. H. Özden Şener, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Mehmet Soğancı ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Şaziye Köse ile görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke ve Yakup Akkaya’nın da katıldığı görüşmede çalışma yaşamındaki durum ve ülkedeki son gelişmeler ele alındı…

ITUC ETUC