Image Map

DİSK-AR Dergisi’nin “İşçi Sınıfı ve Göç” konulu 4. sayısı çıktı!

Dergimizin ilk sayısında “Ücret” konusunu, ikinci sayısında “Taşerondan Kiralık İşçiliğe: Yeni İstihdam Biçimleri”ni Üçüncü sayımızda “Kapitalizmin Krizi ve İşçi Sınıfı”nı mercek altına yatırmıştık. “İşçi Sınıfı ve Göç” konulu 4. sayımızı DİSK üyesi sendikalarımızın genel merkez ve şubelerinden edinebilirsiniz. Ulaşamayanlar ise aşağıdaki kapak fotoğrafına tıklayıp dergimizin tamamını PDF olarak okuyabilirler.

 

“İŞÇİ SINIFI ve GÖÇ”

Günümüzde uluslararası göç süreçleriyle ortaya çıkan işçi sınıfının ve işçi hareketinin hem karşı karşıya kaldığı hem de yüzleşmek zorunda olduğu oldukça önemli sorunlar bulunmaktadır.

Bir yandan savaş, siyasal baskılar ve yoksulluk neticesinde ülkelerinden göç etmek zorunda kalmaları, diğer yandan gittikleri ülkelerde karşılaştıkları ırkçı, ayrımcı, dışlayıcı toplumsal pratikler, devletlerin şiddete varan uygulamaları karşısında çaresiz kalmaları ve kapitalist üretim ilişkilerinde en ağır koşulları yaşamak zorunda bırakılmaları göçmenlerin yaşamlarını trajediye dönüştürmektedir.

Bunlara ek olarak işçi sınıfının göçmenlerle ilgili bu meseleleri gündem maddesi yapmakta pek de hevesli olmaması, hatta özellikle işsizliğin arttığı dönemlerde göçmen emekçileri düşmanlaştırması konunun önemini daha da arttırmaktadır.

Her sayısında işçi sınıfı ve hareketi açısından tartışılması gereken konuları ele almaya çalışan DİSK-AR’ın haliyle bu meseleye kayıtsız kalması da beklenemezdi.

Bu nedenle 4. Sayı’mızın konusunu “İŞÇİ SINIFI ve GÖÇ” olarak belirlemek ve olabildiğince geniş bir çerçeveden konuyu tartışmak istedik.

Dergimizi indirmek için lütfen aşağıdaki görsele TIKLAYINIZ (4.2 MB)

DiSKAR2

ITUC ETUC