Image Map

ILO Genel Direktörü Ankara’da sendikalar ile buluştu

G20 hazırlıkları kapsamında Ankara’ya gelen ILO Genel Direktörü Guy Ryder, Türkiye’deki sendika konfederasyonu başkanlarıyla görüştü. 2 Eylül 2015 Salı günü gerçekleşen toplantıya DİSK, KESK, TURK-İŞ, HAK-İŞ, Memur-Sen ve Kamu-Sen temsilcileri katıldı. Guy Ryder, sendikaların, çalışma yaşamı ve Türkiye’nin politik gündemine dair görüşlerini dinledi.

Aynı zamanda ITUC eski Genel Sekreteri olan Guy Ryder 22 yıldır Türkiye’ye gelen ilk ILO Genel Direktörü oldu. Ziyaret sırasında Ryder, ILO’nun küresel faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

“Suriyeli mültecilerin durumu, iş kazaları ve sosyal diyalogdaki sorunlar gibi konularda, Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve çözümler arıyoruz,” diyen Ryder devam eden Suriyeli işçiler ve işçi sağlığı, iş güvenliği faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri aktardı.

Konfederasyonlar ise çalışma ve istihdam konularındaki görüşlerini ve kaygılarını dile getirerek sendikal hakların kullanılmasında karşılaştıkları güçlükleri ifade ettiler. İş güvenliği ve sağlığı ile Suriye mülteci krizinin işgücü piyasası üzerindeki etkilerine ilişkin kaygılar konfederasyonlar tarafından gündeme getirilen diğer önemli iki konu oldu.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, iş cinayetleri ve grev yasakları gibi konulara değinirken sendikalar heyetinin Yüksekova gözlemlerini ve Suriyeli mültecilerin durumu ile ilgili bilgileri aktardı. DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve İHD’nin Yüksekova gözlemlerini içeren rapor ILO Genel Direktörü Guy Ryder’a sunuldu.

 

11948087_1115353768494250_1339350719_n

ITUC ETUC