Image Map

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Cumhuriyet Bayramı Mesajı

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Cumhuriyet’in 92’nci yılı vesilesiyle, Cumhuriyet’in temel ilkelerini, temel değerlerini hatırlatmayı bir görev biliyoruz. Cumhuriyet demokrasidir, Cumhuriyet laikliktir, Cumhuriyet kardeşliktir, Cumhuriyet sosyal devlettir, Cumhuriyet hukuk devletidir. Demokratik bir ülkede böyle olması gerekmektedir.

Özellikle 13 yıllık AKP iktidarı döneminde Cumhuriyet’in bu temel değerlerinin neredeyse tamamı tahrip olmuş, ortadan kaldırılmıştır. Bugün Cumhuriyet’in yeniden kurulması gerekmektedir. Bunu işçiler olarak, kamu çalışanları olarak, halk olarak, bu ülkenin ezilen, ötekileştirilen her kesimi ile beraber yapmamız gerekmektedir.

Eşitlikçi, özgürlükçü, halkçı, demokratik, laik ve sosyal bir cumhuriyet için işçi sınıfının omzuna önemli görevler düşmektedir. Saltanata karşı demokratik bir Cumhuriyet için mücadelede omuz omuza vermemiz gerektiği bilinciyle tüm işçilerin ve halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutlarım.

ITUC ETUC