Image Map

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Gıda-İş üyesi Munzur Su işçileriyle

Munzur Su A.Ş’de insanca bir ücret alabilmek ve toplu sözleşme hakkı için mücadelelerini sürdüren Gıda-İş üyesi işçiler, çıktıkları grevin 20.gününde 7 işçinin işten atılmasını protesto etmek için DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun katılımı ile basın açıklaması gerçekleştirdi. 17 Kasım Pazartesi saat 12:30’da Dersim Sanat Sokağı’nda yapılan açıklamada konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, işverenin atılan işçileri geri almasını ve işçilerin insanca ücret/toplu sözleşme taleplerini kabul etmesini istedi. Açıklamaya Genel-İş sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da katılarak destek verdi.

munzur3

İşçiler adına yapılan basın açıklaması:

Dersim’de yaklaşık on yıldır faaliyette olan Munzur Su işçileri olarak en doğal hakkımız olan, sendikalı olma ve toplu sözleşmeli çalışma mücadelemiz 6 yıldır devam ediyor. 22 Ağustos 2014 tarihinde yaptığımız 4 günlük grev sonucunda sendikalı çalışma talebimiz kabul edildi. 2015 yılının Temmuz ayı itibariyle Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı. Bu süreç içerisinde Şirket yönetimi ile 6 defa yan yana gelindi. Çoğu sosyal haklar ve benzeri maddelerde anlaşma sağlandı. Ama asıl mesele olan ücretler ve ikramiye gibi maddelerde anlaşma sağlanamadı. En son 26 Ekim günü yaptığımız son görüşmede, biz anlaşmayı beklerken, şirket yönetimi, taleplerimizin kabul edilmeyeceğini söylediler. Fakat son görüşme masasına oturmadan önce 7-8 Ekim tarihlerinde sözleşmenin imzalanması ve anlaşma sağlanması için işçiler olarak fabrikada yemek yememe gibi uyarı eylemleri yaptık. Ancak buna rağmen son görüşmede de anlaşma sağlanamayınca artık üretimden gelen gücümüzü kullanarak grev kararı aldık.

Şunu bir kez daha ifade etmek isteriz: geçen yıl yapılan grevden sonra hemen sözleşmeye oturulacağı sözü verilmesine rağmen, yapılan ilk görüşmede topu Munzur Su Genel Kurulu’na atarak süreci yaklaşık bir yıl uzatmışlardır. Bu durum karşısında işçi arkadaşlarımız büyük bir olgunluk ve özveri göstererek bunu kabul etmiş ve genel kuruldan sonra sözleşmeye oturulması koşulu ile bunu kabul edeceklerini belirtmişlerdir. İşçilerin bu tutumuna sendikamız da katılmış ve genel kuruldan hemen sonra sözleşme görüşmelerine başlamak koşuluyla beş maddelik ortak bir protokol imzalanmıştır. Genel kurul tamamlanmış, Yönetim Kurulu işi ağırdan alarak süreci yeniden uzatma işine girişmiştir. Uzun çabalarımız sonucunda işçilerin hazırlamış olduğu Toplu İş Sözleşmesi taslağı Munzur Su Yönetim Kurulu’na ulaştırılmış, ancak ilk görüşme taslağını verdiğimiz tarihten bir ay sonra görüşme imkânı bulunabilmiştir. Yapılan toplantılarda işçilerin temsilci olarak seçtiği ve sendikamız adına toplantılara katılan yöneticilerimiz, hukukçumuz sürecin masada bitmesi için her türlü çabayı göstermiştir. Ancak Yönetim Kurulu yine işçileri eski koşullarda çalıştırma tutumu, her toplantıda anlaşmaya varılan maddeleri yeniden tartıştırma, süreci uzatma taktikleri izlemiştir.

Grevimizin 20. Gününe girmiş bulunuyoruz. Grev süresi boyunca, işveren grevi kırmak için çeşitli girişimlerde bulundu. Arkadaşlarımızın telefonlarına mesajlar atarak, grevi bırakmaz isek iş akitlerinin sona erdirileceği, tazminatsız işten çıkarılacakları söylendi. İşçilerin kullandığı lavabolar kapatıldı. Yetmedi sendikayı muhatap almayacaklarını ve işçilerin isterlerse başka bir sendikaya üye olabileceklerini söylediler. Ama en önemlisi 7 işçi arkadaşımız işten atıldı. Gerekçe olarak yasadışı grev yaptığımız söylendi. Şunu belirtmek gerekir ki yaptığımız grev yasa dışı değil meşru hakkımızdır.
Ve işverenin şunu bilmesi gerekir ki, grevi kırmaya yönelik yapacakları hiçbir şey sonuç vermeyecektir. Arkadaşlarımızın hepsi de ilk günkü gibi kararlılığını devam ettirmektedir ve devam ettireceklerdir.
Değerli Halkımız; Çeşitli yerlerde özellikle sosyal medya üzerinden işçilerin 1300 tl maaş aldığı gibi yalan haberler çıkartılmaya çalışılıyor. Bu yalanlara halkımızın itimat etmemesini istiyoruz. Çünkü fabrikada çalışan arkadaşlarımızın yaklaşık % 70 i asgari ücret düzeyinde çalışmaktadır. En düşük işçi maaşı 870 tl olup çoğumuz 940 tl maaş almaktayız. İstediğimiz, insanca bir ücret, yılda bir kez 500 TL karşılığı yakacak yardımı, yılbaşlarında 250 TL gıda yardımı ve 1 Mayıs’ta 250 TL yardım olmuştur. 10 yıldır fabrika, kendisini büyütmekte ve çeşitli ülkelere ihracat yapmaktadır. Kendi ağızlarından gazetelere yaptıkları röportajlarda yönetim, fabrikanın üretim ve ciroda %30 büyüdüğünü belirtirken, 10 yıldır Munzur Suyunun marka olmasında önemli bir emeği olan bizlerin yani işçilerin taleplerini görmezden gelmektedirler.

Şunu iyi biliyoruz ki bu grev süresince, meselenin zam, ikramiye ve başka bir şey olmadığı açıktır. Asıl mesele işçilerin sendikalı olması, örgütlü olmasıdır. Dersim halkının bir değeri olan Munzur Su İşletmesi’nde işçileri asgari ücretle çalıştırıp, onların emeği üzerinden marka olan su işletmesinde, işçilerin haklarının verilmemesi neyle açıklanabilir? Sendikamız ve işçiler talepler karşılandığı koşullarda üretim yapmaya hazırdır. Buradan bir kez daha şirket yönetimine sesleniyoruz. Bize iş başı yapın sizinle anlaşma yaparız diyorlar. Bizde diyoruz ki önce sözleşme imzalansın, sonra üretime başlayalım. Eğer bu yaklaşımda samimi iseniz hemen oturup taleplerimizi kabul ederek sözleşmeyi imzalayın, grevde sona ersin. Siz değerli Dersim halkına ve kamuoyuna saygıyla bildiririz.

ATILAN İŞÇİLER GERİ ALINSIN!
SENDİKA HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ!
SÖZLEŞME HAKKIMIZ GREV SİLAHIMIZ!
DİSK GIDA İŞ ÜYESİ MUNZUR SU İŞÇİLERİ

munzur4

ITUC ETUC