Image Map

DİSK’in “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi” başarıyla tamamlandı

toplu

DİSK üyesi sendikalardan kadın işçilerin katıldığı “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın İşçi Eğitimi”  14-15 Kasım 2015 tarihinde İstanbul Büyükada’da yapıldı.

buyukadaegitim3

86 DİSK’li kadın işçinin katıldığı eğitimin açılış konuşmasını DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu yaptı.  Açılış konuşmasında ailenin ve dinamik nüfusun korunması paketi, kayıt dışı çalışma, kadına şiddet, savaş ve göç gibi konulara değinen Arzu Çerkezoğlu “ İşçi sınıfı mücadelesinde kadın işçilerin örgütlenmesi oldukça önemlidir. Kadın mücadelesinin büyümesinde, kendini ve emeğini savunan DİSK’li kadınlara büyük görevler düşüyor” dedi.

buyukadaegitim4

Eğitimin birinci gününde “Toplumsal Cinsiyet”  başlıklı ilk sunumu yapan Başak Tuğsavul,“Cinsiyet nedir?Nasıl kurulur? Ataerkillik ve Kadın emeği” konularına değindi.

buyukadaegitim6

DİSK Basın İş Genel Sekreteri Özge Yurttaş ise “Güvencesizlik” başlığı altında “Esneklik, güvencesizlik kıskacında emek, Güvencesiz çalışmanın cinsiyeti ve Aile ve iş yaşamının uyumlulaştırılma söylemi ve stratejisi” üzerine bir sunum yaptı.

buyukadaegitim7

Eğitimin ikinci gününde DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Sinem Derya Çetinkaya, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” başlığı altında “Sınıf mücadelesi ve işçi sağlığı güvenliği, İş yerlerinde cinsiyet körlüğü” sunumunu yaptı.

buyukadaegitim8

Eğitimin son sunumunu yapan Genel-İş Eğitim Dairesi Uzmanı Pınar Abdal “Örgütlenme” başlığı altında “Sendikalı kadınlar/Sendikalarda kadınlar, Emek alanında kadın örgütlenmeleri” konularına değindi.

buyukadaegitim12

Sunumların bitiminde farklı işkollarında çalışan kadınlar işyerlerinde kadın işçiler olarak yaşadıkları sorunları ve deneyimlerini aktardılar. Emekli Sen Genel Sekreteri Nevin Kızılöz ve Genel İş İstanbul Konut İşçileri Şube Başkanı Nebile Irmak Çetin yönetiminde gerçekleştirilen deneyim aktarımı sonrası çeşitli sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirildi.

Eğitim, kadınların “Kadın Yaşam Özgürlük!, Jin Jiyan Azadi” sloganıyla son buldu.

Eğitimde alınan kararlara yönelik sonuç metni yakın tarihte ayrıca yayınlanacaktır.

buyukadaegitim13

buyukadaegitim1

ITUC ETUC