Image Map

Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması

CGT Merkez Komitesi olarak 13 Kasım’da gerçekleşen trajediden etkilenen bütün ailelerle dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Kamu görevlilerinin olay yerinde gösterdiği olağanüstü çabayı selamlıyoruz.

Kültürün ve günlük yaşamın merkezini vuran bu saldırılar, farklı dinlerden ve milliyetlerden gelen herkesi, hepimizi etkiledi. Kaybettiklerimiz arasında CGT üyesi işçiler de bulunuyor. Lübnan’dan Türkiye’ye, Rus uçağındaki patlamadan Fransa’yı vuran saldırılara yaşananlar dünyadaki bütün halkları etkiliyor. Saldırılardan etkilenen herkesle dayanışma içindeyiz.

cgt

Bu vahşetin ardından daha önce de duymuş olduğumuz sözler yeniden gündeme gelmeye başladı. Savaş hiçbir şeyin çözümü değildir. Aksine çatışma ve gerginlik kayıplar, yıkım, üzüntü ve nefretle sonuçlanmaktadır. Irak, Libya, Suriye ve diğer ülkelerdeki askeri müdahaleler bölgede demokrasiyi sağlamadığı gibi binlerce insanın yoksullaşmasına ve ekonomik ve toplumsal bir çıkmazın içine girmesine yol açmaktadır. Terörizmin gelişmesi bundan kaynaklanmakta, halkları sürgün yollarına itmektedir.

CGT, sosyal gelişme yolundaki mücadelesinde birlikte yaşamak için gerekli olan kardeşlik ve barışa, demokrasi, özgürlük ve laikliğe olan bağlılığının tekrar altını çizmektedir. Cumhurbaşkanının herkesi davet ettiği ulusal cepheye karşı olduğunu ifade etmektedir. Yabancılara karşı yapılan her türlü ayrımcılığı ve terörizm ile göç arasında kurulan her türlü bağlantıyı reddeder.

Biz, vatandaşların güvenliğinin ve özgürlüklerinin güçlendirilmesinin yanındayız. Polis ve jandarma sayısının artırılması ve araçlarının güçlendirilmesi ile bireysel ve kolektif özgürlüklerin kısıtlanması birbirine karıştırılmamalıdır.  Radikalleşmeye karşı mücadele eğitim, kültür, sağlık ve istihdamda temel haklara eşit ulaşımın sağlanmasından geçer. Fransa toplumunun ve çalışanlarının anayasal değişikliklerle kalıcı bir olağanüstü halin içine atılmasını reddeder. Toplumsal hareketlerin ve taleplerin ifade edilmesine engel olunmasına karşı çıkar. Bu acı verici durum, vatandaşların her birinin bilincini etkilemektedir, ancak savaşlar, terörizm, köktencilik, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, cehalet ve gerileme esas olarak toplumsal adalet yolundaki mücadeleye zarar vermektedir.

Yas döneminin ardından, önceden planlanmış toplumsal eylemlerimiz, işçilerin hakları için yapılacak çalışmalar devam edecektir. Saldırıların çalışma hayatına verdiği zarar devam ettiği sürece, sendikal hareketin sosyal ilerleme için mücadelesi devam edecektir.

CGT, 2 Aralık 2015 günü Fransa’da “Toplumsal Şiddete HAYIR, Ekonomik, Sosyal ve Ekolojik Gelişmeye EVET” temalı ulusal eylem günü çağrısı yapmaktadır.

 

21241460394_6f4fbd6051_z

CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez

 

CGT1

ITUC ETUC