Image Map

Genel-İş sendikamızın Tunceli Şube Başkanı derhal serbest bırakılsın!

tunceli1

Genel-İş Sendikamızın Tunceli Şube Başkanı Erkan Yılmaz’ın 4 Eylül’de Tunceli Merkez Karakolu önündeki çatışmanın arasında kalarak yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden Ayten Gülhan’ın hastaneye taşınması için yardımda bulunduğu gerekçesiyle “Polise mukavemet”, “Adam öldürmeye teşebbüs ve azmettirme” suçlamalarıyla tutuklanmasına karşı dayanışma eylemleri sürüyor.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel İş Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı M.Salih Doğrul, sendikalarımızın Tunceli şube yönetici ve üyeleri, Gıda-İş sendikamızın direnişteki Munzur Su işçileri, Tunceli emek ve meslek örgütlerinin katılımı ile bugün (16 Kasım) bir basın açıklaması yapıldı.

Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, hukuksuz ve antidemokratik bir şekilde gerçekleşen tutukluluğun bir an önce sona ermesini isteyerek, ulusal ve uluslararası dayanışma eylemlerinin Tunceli Şube Başkanı Erkan Yılmaz serbest bırakılıncaya kadar süreceğini söyledi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise tutuklama müzekkeresinde, tutuklamanın nedeni olarak somut veriler bulunmadığını, sadece genel ve soyut bir madde olan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesinin dayanak gösterildiğini, Başkanın hangi nedenle tutuklandığının mahkemece belirtilmediğini ifade ederek, adaletin yerini bulmasını ve Şube Başkanımızın haksız şekilde tutukluluğunun sona erdirilmesini talep ettiklerini belirtti.

8d8c4895-7551-481a-8544-aa54e5d0fb3a

Genel Başkanımız Kani Beko’nun okuduğu basın açıklaması metni:

BASINA ve KAMUOYUNA

Değerli basın mensupları değerli arkadaşlar son dönemde ülkede yaşanan anti demokratik hukuk dışı insanlık dışı uygulamalara Tanık oluyoruz. 7 Haziran sonrası akıl almaz bir şekilde tırmandırılan şiddet politikaları ile Silopi’de Nusaybin’de Cizre’de Silvan’da yüzlerce insanımızı kaybettik. 400 milletvekili hırsı ile yüzlerce canımızı toprağa verdik.

04.09.2015 tarihinde Tunceli şehir merkezinde çıkan bir çatışma esnasında oradan geçmekte olan sendikamız üyesinin sivil kız kardeşi kör kurşunlarla yaralanmıştır.

Tunceli Şube Başkanımız Erkan YILMAZ, bu yaralıyı yaşatmak ve  hastaneye yetiştirme amacıyla yardım istemek için  beyaz bir aracın yanına gitmiştir. Araçtakiler ise yardım etmeyerek orayı terk etmişlerdir. Ambulansın geç gelmesi ile yardım etmeye çalıştığı kadın hayatını kaybetmiştir.

Yaralı, sivil bir yurttaşımızı, bir işçimizin kızını kurtarmak için çabalayan Dersim Şube Başkanımızın hayat kurtarma çabasına karşı yardımcı olması gereken devletin güvenlik memurunun şikayeti üzerine polise mukavemet, ceza muhakemeleri Kanunu’nun 100 üncü maddesi gereği önce gözaltına alınmıştır. Başkanımız 23.10.2015 tarihinde  içeriği açıklanmayan bir nedenle de tutuklanmıştır.

Tutuklama müzekkeresinde, tutuklamanın nedeni olarak somut veriler bulunmamakta, sadece genel ve soyut bir madde olan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesi gösterilmiştir. Başkanın hangi nedenle tutuklandığı mahkemece belirtilmemiştir.

Adaletin yerini bulmasını ve Şube Başkanımızın haksız şekilde tutukluluğunun sona erdirilmesini talep ediyoruz.

Konuyla ilgili yurt içi ve dışında girişimlerimizi sürdürüyoruz. Uluslararası sendikal kuruluşlar da konuya eğilmiş, Uluslararası sendikal kuruşlardan PSI ve Avrupa’daki kamu işçilerini temsil eden EPSU tutukluluğun sona erdirilmesi için hükümet nezdinde gerekli girişimleri yapmışlardır. ETUC (Avrupa Sendikalar Birliği) ve ITUC (Uluslar arası Sendikalar Birliği) üzerinden de adalet arayışımız sürecektir.

DİSK ve Genel İş Sendikaları olarak bundan sonrada adaletin yerini bulması davanın takipçisi olacağız..

ITUC ETUC