Image Map

Dev Sağlık İş üyesi diş protez teknisyenleri ile dayanışma

dev-saglik-is-1

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, insanca yaşam koşullarının sağlanması talebiyle Dev Sağlık-İş sendikamızda örgütlenen diş protez teknisyenleri İzmir’de eylemdeydi.

dev-saglik-is-3

5 Aralık Cuma günü eski Sümerbank önünde gerçekleşen eyleme  DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Güvenlik-Sen Genel Başkanı Serdar Aslan ve Genel-İş, Sosyal-İş, Lastik-İş, Limter İş sendikalarımızın şube yöneticileri ve üyeleri ile İzmir Milletvekili Musa Çam da destek verdi.

dev-saglik-is-4

Burada yapılan açıklamada diş protez teknisyenlerinin 13 Aralık’ta Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde olacağı ifade edildi:

 

Diş protez teknisyenlerinin talepleri şunlar:

-7 saatlik çalışma süresinin bir an önce hayata geçirilmesi,

-Resmi ve bayram tatillerinin, yıllık izin haklarının patronların keyfiyetine göre değil, kanunlarda belirtildiği biçimde kullanılması,

-İşçi sağlığı ve iş güvenliği denetimlerinin formalite gereği değil, sıkı bir şekilde yapılması, meslek hastalığına karşı önleyici tedbirlerin alınması,

-Diş teknisyenliği meslek grubuna yıpranma payının ve erken emeklilik hakkının verilmesi.

dev-saglik-is-2

 

 

 

ITUC ETUC