Image Map

DİSK heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu’yu ziyaret etti

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve beraberindeki DİSK heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ederek çalışma yaşamındaki sorunlara dair DİSK’in görüş ve önerilerini iletti

bakanlıkmanset3

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun yanı sıra Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Sosyal İş Genel Başkanı Metin Ebetürk, Birleşik Metal İş Genel Eğitim Sekreteri Seyfettin Gülengül, Tümka İş Genel Başkanı İlhan Özel, Dev Maden Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, Cam Keramik İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ayvaz Şeker ve Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen bulunduğu heyet 28 Aralık Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Çalışma yaşamındaki sorunlara dair DİSK’in görüş ve önerilerini içeren bir dosyanın da Bakana sunulduğu görüşmede, kıdem tazminatları, taşeron çalışma, asgari ücret, işsizlik sigortası fonu, sendikal barajlar ve işkollarındaki çeşitli sorunlar gündeme geldi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko kıdem tazminatının iş güvencesi sağladığına dikkat çekerek, kıdem tazminatının fona devredilmesine DİSK’in kesinlikle karşı olduğunu bir kez daha ifade etti. Kani Beko görüşmede tüm işçilerin kıdem tazminatı alması için fona devir gibi bir uygulamaya gerek olmadığını, iflas/konkordato gibi nedenlerle ödenmeyen hakların “daha sonra işverenden mahsup edilmek üzere” Ücret Garanti Fonu’ndan ödenebileceğini söyledi.

Taşeron konusunda “asıl iş-yardımcı iş” ayrımının doğru olmadığının altını çizen Kani Beko, DİSK olarak tüm taşeron işçilere ayrımsız, kayıtsız, şartsız kadro istediğimizi bir kez daha dile getirdi.

DİSK’in çalışmalarına göre 1300 liralık asgari ücretin de açlık sınırı altında olduğunu ifade eden Kani Beko, “Asgari ücret bize göre 1900 lira olmalıdır” dedi. Asgari ücretin 1300 liraya çıkmasının olumlu bir ilerleme olmakla beraber, bunun karşılığında işverenlere SGK indirimi ve ya İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kaynak aktarma gibi önerileri doğru bulmadıklarını söyleyen Kani Beko, vergi konusunda adaletli bir düzenleme yapılması konusundaki görüşlerini iletti.

????????????????????????????????????

“Özel İstihdam Bürolarına Geçici İş İlişkisi Kurma Yetkisi Verilmesi” konusundaki DİSK’in görüşlerinin de iletildiği görüşmede, “kiralık işçi” uygulamasının çağdığı bir uygulama olduğu ve köle ticareti anlamına geleceği iletildi.

Sendikal alandaki en temel sorunlardan birinin örgütlenme önündeki engeller olduğu ifade edilerek, sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınması için iş kolu ve işyeri barajlarının kaldırılması, grev yasaklarının son bulması, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği dile getirildi.

Heyette yer alan sendika başkanlarının, işkollarındaki ve işyerlerindeki sorunları anlattığı görüşmenin sonunda DİSK Genel Başkanı Kani Beko Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’ya, DİSK’in çalışma yaşamına dair görüş ve önerilerini içeren bir dosya sundu ve bu alanda DİSK’in çalışmalarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

????????????????????????????????????

bakanlık2

ITUC ETUC