Image Map

Genel Başkanımız Kani Beko 11. Çalışma Meclisi’nde bir konuşma yaptı

calismameclisi2

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın düzenlediği 11. Çalışma Meclisi toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasının başında, Çalışma Meclisi’nde basına yönelik kısıtlamaları eleştiren Kani Beko “Basından bugüne kadar sakladığımız hiç bir şey olmadı bugün de olmaz dedi”

Konuşmasında 64’üncü hükümetin eylem planındaki başlıklara değinen Kani Beko, bu planda yer alan “esneklik” vurgusunun çağdışı bir çalışma biçimini işçilere dayattığını söyledi. Eylem planının tüm maddelerin, Ulusal İstihdam Stratejisi doğrultusunda belirlendiğine dikkat çeken Kani Beko kıdem tazminatının gasp edilmesi, özel istihdam büroları ve taşeron çalıştırma ile esnek çalışmanın yaygınlaştırılmak istendiğini ifade etti.

Kıdem tazminatının fona devredilmesinin iş güvencesini ortadan kaldıracağını ve bu nedenle kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulayan Beko, daha önceden oluşturulan fon örneklerine de değinerek, bu fonların yağmalandığını hatırlattı. Kıdem tazminatını alamayan işçilerin kıdem tazminatı alması için fona devir gibi bir uygulamaya gerek olmadığını söyleyen Beko, 1475 sayılı yasanın yürürlükteki maddesinde küçük bir değişiklik ile bu sorunun çözülebileceğini söyledi. Kıdem tazminatı alamayan işçilerin bu haklarının “daha sonra işverenden mahsup edilmek üzere” Ücret Garanti Fonu’ndan ödenebileceğine dikkat çeken Kani Beko, ancak Kıdem Tazminatı Fonu dayatmasında amacın bu olmadığını vurguladı.

İşsizlik Fonu’nun da karayollarına, işverenlerin SGK primlerine aktarıldığını ifade eden Kani Beko, bu fondaki 92 milyar lira paranın işçilerin parası olduğunu vurgulayarak “Sanki açlık sınırının altında yaşayanlar işverenlermiş gibi bu para onlara aktarılıyor” dedi.

calismameclisi

AKP iktidarının Kamu Yönetimi Temel Kanunu’ndaki değişikliklerle 2003 yılından itibaren taşeron çalıştırmayı yaygınlaştırdığına, bir “Taşeron Cumhuriyeti” kurduğuna dikkat çeken Kani Beko, taşeronlaşmayla beraber iş cinayetlerinin de arttığının altını çizerek DİSK’in “Ayrımsız, kayıtsız, şartsız tüm taşeron işçilere kadro”  talebini bir kez daha ifade etti.

Türkiye’de ILO kriterlerine uyulmadığına işaret eden Kani Beko “Soma’da da işveren dahi itiraf etmiştir ki ILO kriterlerine uyulsaydı 301 insanımız bugün aramızda olacaktı” dedi. Türkiye’de 2003 yılından beri 17 bin işçinin iş cinayetlerinde öldüğünü hatırlatan Beko, “İnsanların çalışırken ölmemesini istiyorsak ILO kriterleri uygulanmalıdır” dedi.

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Kani Beko, 1300 liranın bir ilerleme olmak ile beraber açlık sınırının altında olduğunu, açlık sınırının altında bir asgari ücretin kabul edilemeyeceğini söyledi. Kani Beko TÜİK’in dahi asgari ücret için en az 1599 lira olması gerektiğini tespit ettiğini hatırlatarak, DİSK’in bu konudaki çalışmaları sonucu asgari ücretin 1900 lira olması gerektiğini söyledi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko Türkiye’de kayıtdışı çalışmanın %35’ler düzeyinde olduğunu vurgulayarak, “Kayıtdışının kayıt altına alınması, herkesin sosyal güvenlik şemsiyesinden faydalanması” gerektiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda Türkiye’de yoğunlaşan çatışmalar sonucu akan kana ve gözyaşına değinen Kani Beko, “Bu kardeş kanının dursun, çocuklar ölmesin” dedi. “Askerler ölmesin, polisler ölmesin, gençler ölmesin, Türkler de ölmesin, Kürtler de ölmesin”  diyen Kani Beko her zamankinden daha fazla barışa ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuzu vurguladı.

calismameclisi4

11. Çalışma Meclisi İstihdam Politikaları Paneli’nde DİSK Sosyal İş sendikamızın uzmanı Onur Bakır da bir sunuş yaptı. Sunuşu PowerPoint dosyası olarak indirmek için lütfen aşağıdaki görsele tıklayınız…

sunuş

ITUC ETUC