Image Map

DİSK 15. Genel Kurul ilanı

TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

15. GENEL KURUL İLANI

 Konfederasyonumuzun 15. Genel Kurulu, 12 Şubat 2016 Cuma günü saat 10:00’da başlayarak 13-14 Şubat 2016 tarihlerinde, Pendik Green Park Hotel Kaynarca Mah. Erol Kaya Cad. No: 204 Pendik / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 19 Şubat 2016 tarihinde saat 10:00’da aynı yer ve gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Delgelere ve ilgililere ilan olunur.

DİSK YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM:

1) Açılış ve saygı duruşu

2) Açılış konuşması

3) Başkanlık Kurulu (Divan) seçimi

4) Konukların tanıtımı ve konuşmaları

5) Komisyonların seçimi:

a) Kararlar Komisyonu b) Tüzük Değişikliği Komisyonu c) Tahmini Bütçe ve Hesap Tetkik Komisyonu

6) Raporların okunması ve görüşülmesi:

a) Çalışma Raporu b) Denetim Kurulu Raporu ve Yeminli Mali Müşavir Raporu c) Disiplin Kurulu Raporu d) Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

7) Kurulların aklanması

8) Tahmini bütçenin okunması ve görüşülmesi

9) Kararlar Komisyonu Raporu’nun okunması

ve görüşülmesi

10) Tüzük Değişikliği Komisyonu Raporu’nun

okunması, görüşülmesi ve tüzük değişikliği

11) Seçimler:

a) Genel Başkan b) Genel Sekreter c) Yönetim Kurulu d) Denetim Kurulu e) Disiplin Kurulu

12) Kapanış

gennellkurulilan

ITUC ETUC