Image Map

DİSK’in çalışma yaşamına dair görüşleri ile ilgili haberler

Üçlü Danışma Kurulu’nun ardından kıdem tazminatı başta olmak üzere emeğin haklarını ilgilendiren konu başlıklarına dair DİSK’in görüşleri gazetelerde yer bulmaya devam ediyor

Yurt

Yurt (10 Ocak 2016)

Evrensel (10 Ocak 2016)

Evrensel (10 Ocak 2016)

ITUC ETUC