Image Map

Üçlü Danışma Kurulu’na dair DİSK’in açıklamasının gazetelere yansımaları

6 Ocak 2016 tarihinde toplanan “Üçlü Danışma Kurulu” toplantısında DİSK heyeti tarafından dile getirilen görüş ve öneriler gazetelerde yer buldu

BirGün

BirGün

 

Yurt

Yurt

Cumhuriyet

Cumhuriyet

 

Evrensel

Evrensel

ITUC ETUC