Image Map

Bir mahkeme kararı daha: 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak suç değildir!

1mayis1

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen hakkında açılan 1 Mayıs 2015 davası İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İlk duruşmada beraat kararı verildi. Böylece 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasının yasak olmadığını teslim eden mahkeme kararlarına bir yenisi daha eklendi.

1mayis3Duruşmaya DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt İlhan, bu örgütlerin yöneticileri, sendikalarımızın genel merkez ve şube yöneticileri, demokratik kitle örgütlerinden ve siyasi  partilerden temsilcilerin yanı sıra milletvekilleri Onursal Adıgüzel ve Filiz Kerestecioğlu’nun da izlediği duruşma Çağlayan Adliyesi’nde saat 9:30’da başladı.

İlk savunmayı yapan KESK Eş Genel Başkan Lami Özgen sermayeye hergün bayram olan Türkiye’de emekçilerin tek bir gününün bile yasaklı olduğunun, iktidarın her şeyi belirlemek istediği gibi 1 Mayıs’ın nerede kutlanacağını bile emekçilerin yerine belirlemek istediğinin altını çizerek “ Taksimi yasaklamak 1 Mayıs’ı yasaklamaktır” dedi. Özgen savunmasında “sermaye Taksim’de bir kutlama yapmak isteseydi önlerine kırmızı halılar serilirdi” ifadelerini kullandı.

1mayis2DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu savunmasına 1 Mayıs’ta yitirdiklerimizi anarak başladı ve bu onların emanet ettiği mirası mahkemede savunmaktan onur duyduğunu söyledi. Dünyanın her yerinde 1 Mayıs’ların kentlerin en merkezi meydanlarında kutlandığına dair örnekleri veren Çerkezoğlu, emekçilerin sözünün yandaş medyada yer bulamadığını, ancak şehrin merkezinde duyulabileceğini bu nedenle Taksim’de 1Mayıs’ın engellenmesinin aynı zamanda ifade özgürlüğünün engellenmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’de işçilerin sadece yüzde 5’inin sendikal hakkını kullanabildiğini, iş cinayetlerinde her yıl iki bine yakın insanın yaşamını yitirdiğini hatırlatan Çerkezoğlu “1 Mayıs’ta konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız” diye sordu. DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu savunmasını şu ifadelerle bitirdi: “Demokrasi gerçek anlamına, emeğin ve halkın iktidarı anlamına kavuşacak! Ve en önemlisi, bu ülkede ayaklar baş olacak, üretenler yöneten olacak!”

(DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun savunmasının tam metnini indirmek için lütfen tıklayınız)

TTB Merkz Konseyi üyesi Hüseyin Demirdizen ise savunmasında 1 Mayıs Birlik-Mücadele-Dayanışma gününde bu örgütlerin yöneticileri olarak birlikte hareket etmekle suçlanmalarının çelişkisine dikkat çekerek, TTB’nin neden 1 Mayıs’larda yer aldığını anlattı. “Bir ülkede işsizlik, eşitsizlik, adaletsizlik, ayrımcılık varsa orada hastalık çoktur.  Bunu önlemek hekimlerin görevidir” diyen Demirdizen hekimlerin de güvencesiz çalışma koşullarından mağdur olduğunu söyledi ve “İyi ki bu dava açıldı, 1 Mayıs’ta söyleyemediklerimizi bugün söyleme olanağına kavuştuk” dedi.

Avukatların yaptığı savunmalarda da 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasının suç olmadığını, hatta bu örgütlerin hakkı ve görevi olduğunu gösteren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye mahkemelerinden karar örnekleri sunuldu. Tüm bu kararlara rağmen idarenin Taksim’i yasaklayarak suç işlediğine dikkat çeken avukatlar, Valiliğin yargı kararlarına saygı duyması ve uyması gerektiğini söyledi.

Mahkemeye verilen 10 dakika aranın ardında hakim üç örgütün yöneticilerinin beraatına karar verdi. Beraat kararında geçen “yüklenen fiillerin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması” ifadesi, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamanın suç olmadığına dair yeni bir karar oldu. İlk duruşmada alınan bu kararla, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasının yasak olmadığını teslim eden mahkeme kararlarına bir yenisi daha eklendi.

beraat

ITUC ETUC