Image Map

Kadın işçiler 8 Mart’ta bir kere daha haykırıyor: BİZ VARIZ!

İnsanca Bir Yaşam, Güvenceli Çalışma, Barış içinde Yaşanan Demokratik Bir Ülke Mücadelesinde BİZ VARIZ!

kadin8Mart

Kadınların sesine, sözüne gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç olduğu bir dönemde 8 Mart’ı karşılıyoruz.

Torba yasa içine sokuşturularak TBMM’den geçirilen doğum izni kandırmacasıyla esnek çalışmaya mahkum olmayacağız demek için, kadını aile ile eşitleyip, ev içerisinde karşılıksız bırakılan emeğimizi çalışma hayatındaki sömürünün bahanesi yapanlara dur demek için işyerlerinde, grev çadırlarında, direniş meydanlarında BİZ VARIZ.

Kıdem tazminatımızı fona devretme bahanesiyle yok edecek olan patronlara ve onların sözcülüğünü yapan hükümete, özel istihdam büroları adı altında bizleri modern köleye dönüştürecek olan bu kuralsız, vahşi çalışma düzenine karşı patronların, AKP’nin karşısında BİZ VARIZ.

Taşeron düzenine, iktidarın taşeron aldatmacasına, kuralsız çalışmaya, işyerlerinde yaşanan ayrımcılığa, sendikal baskılara, kadınlara yönelik taciz, mobing ve her türden baskıya karşı örgütlü gücümüzle BİZ VARIZ.

Kadın cinayetlerine, kadınlara yönelen her türlü şiddete karşı, kadın cinayetlerinin üzerini örtenlere karşı kadın dayanışmasıyla BİZ VARIZ.

Biz kadınları yok sayan yaşamın her alanında sesimizi kısmak isteyen, eşit yurttaşlık haklarımızı görmezden gelen bizleri ikinci sınıf yurttaş haline getirmek isteyen, bedenimiz kimliğimiz emeğimiz üzerindeki söz hakkımızı kısıtlamak isteyenlere karşı yüzlerce yıldır verdiğimiz tarihsel mücadelemizin gücüyle BİZ VARIZ.

Evlerimizi yıkmak isteyen, kentlerimizi köylerimizi madenlerle, HES’lerle,  taş ocaklarıyla yaşanmaz hale getiren, ormanımıza, korumuza, göllerimize, sularımıza göz koyanlar karşısında hayatı yaratanlar olarak BİZ VARIZ.

İfade özgürlüğümüzü kısıtlayan, örgütlenme özgürlüğümüzü yok sayan, sendikalarımızı, kitle örgütlerimizi düşman gören, en demokratik haklarımızı kısıtlamak isteyenlere karşı demokratik bir ülke için BİZ VARIZ.

Kendi ihtirasları uğruna Türkiye’yi Ortadoğu’da süren savaş bataklığına çekenlerin, bu toprakları kan gölüne çevirenlerin karşısında, neredeyse her gün gelen ölüm haberlerinin yarattığı acı ve kederin merhemi olmak için bu topraklarda insanca, kardeşçe barış içinde olan yaşama inancımızla BİZ VARIZ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde bir kere daha haykırıyoruz. Bu ülkenin tüm değerlerini yaratanlarız, yaşamı var edenleriz, sevmenin direnmenin umudun ustasıyız. Emeğimiz, bedenimiz, kentimiz, ormanımız toprağımız bizimdir demek için, barış içinde savaşsız sömürüsüz bir dünyada yaşamak ve yaşatmak için BİZ VARIZ!

DİSK’İN SESİ 8 MART ÖZEL SAYISINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN GÖRSELE TIKLAYINIZ

8Martbildiri

ITUC ETUC