Image Map

Kadınlar: Esnek, Güvencesiz Çalışmaya Karşı Mücadeleye Devam

45464

DİSK Kadın Komisyonu, Sendikal Güçbirliği Platformu Kadın Koordinasyonu, KESK İstanbul Kadın Meclisi, esnek çalışmaya, kıdem tazminatını fona devredilmesine ve özel istihdam bürolarına karşı 8 Mart  öncesinde bir açıklama yaptı.

7 Mart Pazartesi günü İstanbul Galatasaray Lisesi önünde yapılan açıklamada  KESK adına konuşan Begüm Ertokuş, “Hükümetin güvenceli esneklik adı altında kuralsız, her türlü güvenceden yoksun çalışmayı yerleşik hale getirmek üzere attığı adımlar, en çok biz kadın işçilerin yoksullaşmasına ve güvencesizleşmesine yol açacak” dedi.

 

Sendikal Güçbirliği Platformu Kadın Koordinasyonu adına konuşan DHL işçisi Sinem Top ise kıdem tazminatının fona devri girişiminin iş güvencesinin ortadan kaldırılması anlamına geldiğini vurgulayarak “İşyerinde kriz durumunda ilk vazgeçilenin kadın işçiler olduğu düşünüldüğünde, işçilerin kolayca işten çıkartıldığı bir çalışma rejimi en çok biz kadınları vuracaktır” diye konuştu.

DİSK Kadın Komisyonu’ndan Özge Yurttaş ise Meclis’te yakın zamanda görüşülecek olan kiralık işçilik düzenlemesine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Eğer Özel İstihdam Büroları yaygınlaşırsa iş güvencesi ortadan kalkacak. Kıdem tazminatı fiili olarak yok edilecek. İhbar tazminatı ortadan kalkacak. Kural dışı, güvencesiz ve esnek çalışma biçimleri kural haline gelecek. Sendikal örgütlenme zorlaşacak. Biz kadınlar esnek çalışmaya itilerek doğum izni, çocuk bakımı bahanesiyle Özel İstihdam Bürolarına mahkûm edilmek, modern köle haline gelmek istemiyoruz.”

 

ITUC ETUC