Image Map

KİRALIK İŞÇİLİĞE HAYIR!

TBMM’de görüşülen bir yasa tasarısı ile Türkiye’de emeği ile geçinen milyonlar köle haline getirilmek istenmektedir. TBMM’de iktidar partisi tarafından dayatılan Özel İstihdam Büroları’na dair yasa tasarısı, kiralık işçilik denilen insanlık dışı bir uygulamayı getirmektedir. 7 milyon işçiyi, yani kayıtlı istihdamın yarısını etkileyecek bu yasa tasarısı bir avuç işçi simsarının ve onlardan işçi kiralayacak bir avuç sermayedarın talebidir.

“KİRALIK İŞÇİLİK” NE GETİRİYOR:

 1. İş güvencesi ortadan kalkacaktır.
 2. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılacaktır.
 3. 7 milyon işçi, yani kayıtlı istihdamın nerdeyse yarısı bu kölelik büroları aracılığı ile güvencesiz çalıştırılacaktır.
 4. Kural dışı, güvencesiz ve esnek çalışma biçimleri kural haline gelecektir.
 5. Sendikal örgütlenmeler çok ciddi kan kaybedecektir.
 6. İşverenlerin işten çıkarma maliyetleri düşecek, işçiler istenildiği gibi kullanılıp kapı önüne konulacaktır.
 7. İddia edildiği gibi kayıt dışı istihdam düşmeyecektir. Çünkü işverenlerin tercih ettiği en esnek çalıştırma biçimleri kayıt dışındadır.
 8. Kayıt dışı istihdam edilenler güvence kazanmayacaklar; aksine formel sektörlerde, sendikal örgütlenmelerin var olduğu alanlarda işçiler güvencesiz hale gelecektir.
 9. İşçi sınıfı “kiralık işçilik” adı altında kölelik ilişkilerine mahkum edilecektir.
 10. Gelir, emeklilik, yıllık izin ve sağlık ile ilgili haklar ortadan kalkacaktır.
 11. Kiralık işçiler aynı işi yapan diğer işçilere göre çok daha düşük ücrete mahkûm olacaktır.
 12. Uzun çalışma saatleri açısından dünyada zirvede yer alan ülkemizde, kiralık işçiler yoğun çalışma temposuyla, yoğun bir sömürü çarkı içinde olacaktır.
 13. Ülkemizde iş hukuku, işçi-işveren arasındaki sözleşme, işyeri ve işkolu düzenlemeleri üzerine kuruludur. Meclis’teki tasarı, bu hukuksal düzenlemeleri geçersiz hale getirecektir. Böylece çalışma yaşamı tamamen hukuk dışı bir hâl alacaktır.
 14. İşverene toplu işten çıkarma hakkı tanınacak, işveren 8 ay sonra aynı işçiyi kölelik bürolarından çok daha ucuza, sendikasız, haksız hukuksuz kiralayabilecektir.
 15. İşverenler, Özel İstihdam Büroları’ndan işçi kiralama hakkı kazandığında, “kadrolu” işçilerin üzerinde sürekli bir baskı oluşturacaktır.
 16. Kiralık işçiler, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” uygulamalarından yaralanamayacak, ağır, tehlikeli ve ölümcül risklerle karşı karşıya kalacaktır.
 17. Kiralık işçilerin İşsizlik Fonu’ndan yararlanma olanakları olmayacaktır.
 18. İş-Kur işlevsiz hale gelecek, kamu emek gücü piyasasındaki sorumluluklarını tamamen üstünden atmış olacaktır.
 19. Kamudaki alt işverenler, Özel İstihdam Büroları’ndan işçi kiralayabileceklerdir. Kamuda taşeron köleliğini aratan çalışma düzeni kurulacaktır.
 20. Sonuç olarak Özel İstihdam Büroları “KÖLE PAZARLARI”dır. Özel İstihdam Büroları ile “geçici iş ilişkisi” oluşturulması insan ticaretidir. İnsan ticareti, tarihteki en büyük insanlık suçlarından biridir!

Bu 20 maddenin her biri tek başına işçi sınıfı için büyük bir saldırı anlamına gelmektedir. Bu saldırıları geri püskürtmek için büyük bir direniş gerekmektedir.

Seçimlerden önce “taşerona kadro” vaadiyle oy toplayan AKP, seçimin ardından verdiği sözleri unutmuş, taşeron düzenine rahmet okutacak bir kölelik düzenini hızla Meclis gündemine taşımıştır.

Bu da yetmemiştir kıdem tazminatımıza el uzatmıştır!

Bu koşullar altında geleceğimize, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için mücadele etmek, ahlaki, sınıfsal ve siyasal bir görevdir.

Tüm emekçileri, emek dostlarını, emekten, demokrasiden, özgürlüklerden yana olan tüm güçleri ortak mücadeleye davet ediyoruz.

İşçilere kölelik dayatanlar kaybedecek, biz kazanacağız!

Köleliğe karşı #Direnİşçi

ITUC ETUC