Image Map

DİSK Taksim yasağına karşı dava açtı

DİSK’in 1 Mayıs 2016 anma ve kutlamalarının Taksim’de yapılması için İstanbul Valiliğine yaptığı başvurunun “Taksim Meydanı’nın 2016 yılı için belirlenen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Alanları içerisinde olmaması ve kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili değerlendirmeler” gerekçesiyle reddedilmesi üzerine dava açtı.

DİSK tarafından açılan yürütmeyi durdurma istemli iptal davası İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nde görülecek.

DİSK’in açtığı davada İstanbul Valiliği’nin Taksim yasağının “hukukun evrensel ilkelerine, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere uluslararası sözleşmelere, Avrupa İnsan hakları Mahkemesinin 27/11/2012 tarihli, 38676/08 başvuru numaralı DİSK & KESK  Türkiye kararına, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ve İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nin beraat kararlarına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlarına aykırı olduğu” vurgulanarak, açıkça hukuka aykırı Valilik kararının öncelikle yürütmesinin durdurularak, iptaline karar verilmesi talep edildi.

ITUC ETUC