Image Map

Dr.Fatih Sürenkök yalnız değildir

fs_aciklama_3

Türkiye’nin dört bir yanından hekimler ve sağlık çalışanları, yaptığı konuşma nedeniyle İzmir Valiliği tarafından açığa alınan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün görevine iade edilmesi talebiyle 9 Nisan 2016 Cumartesi günü İzmir Valiliği önünde basın açıklaması yaparken DİSK Genel Başkanı Kani Beko da hekimlere destek verdi.

Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener’in de aralarında olduğu TTB Merkez Konseyi üyeleri ile  20 tabip odasından temsilcilerin katıldığı açıklamaya DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun yanı sıra KESK ve TMMOB  temsilcileriyle CHP milletvekilleri Tur Yıldız Biçer, Musa Çam ve Atilla Sertel katıldılar.

Açıklamaya pek çok siyasi parti, emek ve meslek örgütü temsilcisinin yanı sıra Sürenkök’ün hastaları ve yine geçtiğimiz hafta görevden alınan Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Bahri Akkan destek verdi.

 

ITUC ETUC