Image Map

ITUC’tan Başbakan’a istihdam bürolarına ilişkin protesto mektubu

20140519_054_ITUC.jpg

20140519_054_ITUC.jpg

ITUC tarafından Başbakan Davutoğlu’na gönderilen mektupta, TBMM’de görüşülmekte olan “4857 sayılı İş Kanunu ve 4904 sayılı İş Kurumu Kanunu” hakkında büyük değişiklikler getirecek yasa tasarısına ilişkin kaygı belirtildi.  Mektupta yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmesi durumunda, milyonlarca işçiyi iş güvencesinden ve işyerindeki temel haklarından mahrum bırakma riski taşıdığı vurgulandı.

İzmir’de bu konuda bir basın açıklaması düzenleyen işçilerin gözaltına alınmalarının ardından 11 Mart tarihinde yazılan mektupta yasa tasarısının geri çekilmesi de istendi.

Sayın Başbakan,

Türkiye de dahil 162 ülkede 180 milyondan fazla işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) adına, 4857 sayılı İş Kanunu ve 4904 sayılı İş Kurumu Kanunu hakkında büyük değişiklikler getirecek yasa tasarısına ilişkin ciddi endişelerimizi aktarmak için yazıyorum.

Tasarı, Komisyonda kabul edilmiş ve Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmektedir. Ancak bu süreçte sendikaların görüşlerine yer verilmemiştir. Halbuki bu yasa değişiklikleri emek piyasasının tamamında işçi haklarının gerilemesine yol açacaktır.

Anlıyoruz ki, söz konusu yasa tasarısı şirketlere “işletmenin iş hacminde beklenmedik bir artış” veya “periyodik iş artışları” durumunda istihdam bürosu ile çalışma hakkı tanımaktadır. Bu ucu açık bir koşuldur ve iş yasasından doğan yükümlülüklerinden kaçmak ve işçilerin sendikalaşmasını önlemek için kısa dönemli ve güvencesiz sözleşmelerle işçi çalıştırmayı seçen işverenler tarafından suiistimal edilmeye müsaittir. Dolayısıyla değişiklikler, milyonlarca işçiyi iş güvencesinden ve işyerindeki temel haklarından mahrum bırakma riski taşımaktadır.

Türkiye, ILO’nun 87 No.’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Bu nedenle de toplu pazarlığı ve istihdam koşullarını etkileyecek yasal düzenlemeler getirilirken “ilgili işçi ve işveren örgütleriyle tam ve detaylı istişare” yürütme zorunluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür.

Hükümetiniz ise şaşırtıcı biçimde, yapıcı bir diyalog içine girmek yerine yasa tasarısına ilişkin görüşlerini ifade eden işçileri bastırmayı seçmiştir. İzmir’deki ofisinizin önünde yapılan protestoya şiddetli polis müdahalesi gerçekleşmiştir. Çok sayıda işçi, işçileri temsilen bildiriyi okuyan Aziz Yıldız da dahil tutuklanmıştır. ILO Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi işçilerin mesleki çıkarlarını savunmak için barışçıl eylemler yapma hakkına sahip olduğunu defalarca açıkça ifade etmiştir. Sendikacıların işçilerin haklarını savunmak için yürüttüğü faaliyetlerle ilişkili olarak gözaltına alınması, genel anlamda sivil hak ve özgürlüklerin, özel anlamda da sendikal hakların kullanımına yönelik ciddi bir müdahaledir. ITUC, hükümetinizi tutuklanmak üzere alıkonan işçilerin bir an önce serbest bırakılmasını sağlamaya ve meclisten yasa tasarısını geri çekerek sendikalarla yapıcı ve etkili bir istişare süreci yürütmeye, böylece işçilerin bu düzenlemelerle oluşacak mağduriyetini önlemeye çağırmaktadır.

Saygılar,

ITUC Genel Sekreteri

Sharan Burrow

ITUC ETUC