Image Map

EMEĞİN HAKLARINI SAVUNDUĞUMUZ İÇİN “KARA LİSTE”DE OLMAK ALNIMIZIN AKIDIR!

manset

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkanı Kani Beko’nun TBMM’de “kara liste”ye alınması ile ilgili açıklaması  

Kiralık İşçilik olarak bilinen Özel İstihdam Büroları Yasası’nın baskın biçimde Meclis’e getirilmesi üzerine DİSK olarak ülke çapında eylem kararı almış ve görüşmeleri yerinde takip etmek üzere, bir heyet olarak Meclis’e gitmiştik.

Meclis kapısında her zaman uygulanan prosedürün, bu sefer askıya alındığını, girişimize bizzat Meclis İdare Amiri, eski Hak-İş Başkanı, AKP Milletvekili Salim Uslu tarafından engel konulduğunu ve “kara liste”ye alındığımızı öğrendik.

Bu yasağın sebebi, daha önce Üçlü Danışma Kurulu’nda doğrudan “yukarıdan gelen bir talimat” ile DİSK’in katılımının kısıtlanmasıyla birlikte düşünüldüğünde net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Emeğe dönük en ciddi saldırıların art arda geldiği, yeni hükümet programında işçiler lehine tek bir madde bulunmadığı, “kadro” denilerek eskisinden beter bir çalışma rejiminin getirilmeye çalışıldığı bu günlerde DİSK’in söyleyeceği her bir söz, atacağı her bir adım emek düşmanlarını ürkütmektedir.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’nın bir açıklama yaparak “kara liste”ye alınmamızı gerekçelendirmeye çalışması beyhude ve inandırıcılıktan uzak bir çabadır. Açıklamada 24 Nisan 2014 tarihinden beri “TBMM Basın Toplantı Salonu’nda milletvekillerinin beraberinde kürsüye çıkan veya kürsüde konuşan ziyaretçilere giriş yasağı uygulandığı”, “Güvenlik Koordinasyon Kurulu kararının kendilerine tebliğ edilmesine rağmen, bu karara aykırı bir şekilde kürsüye çıkan veya kürsüde konuşan ziyaretçilere ayrım gözetilmeksizin TBMM’ye giriş yasağı konulduğu” iddia edilmektedir.

O tarihten itibaren DİSK Genel Başkanı başta olmak üzere DİSK Yönetim Kurulu üyeleri birçok kez TBMM’ye gitmiş, basın toplantılarına katılmış, kendilerine bir tebligat yapılmamış ve TBMM’ye sorunsuz bir biçimde girmeye devam etmişlerdir. DİSK Genel Başkanı’na yönelik kara liste uygulamasının zamanlaması manidardır ve gerçek niyet açıkça ortadadır.

Kiralık İşçilik Yasası’nın Meclis’te görüşüldüğü günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun “bu yasaya sadece DİSK’in karşı çıktığını” özel bir vurguyla belirtmesi, bu yasağın sebebini açıklamaktadır.

Evet, bu ülkede “insan ticaretine” ve “köleliğe” yalnızca DİSK karşı çıkmaktadır.

Bu ülkede kayıtlı istihdamın neredeyse yarısının bu kölelik büroları aracılığı ile güvencesizleştirilmesine yalnızca DİSK karşı çıkmaktadır.

Seçimlerden önce taşeron işçilere kadro vaat eden hükümetin yalanını ısrarla vurgulayan DİSK’tir.

İşçilerin haklarının korunması için Türkiye’nin laik-demokratik-sosyal-hukuk devleti olması gerektiğini, ülkemizde barışın ve kardeşliğin hüküm sürmesi gerektiğini ısrarla söyleyen DİSK’tir.

Emeğe saldırdıkları, işimize göz koydukları, ekmeğimize el uzattıkları her noktada karşılarında duracak olan da işçi sınıfının biricik örgütü DİSK’tir.

DİSK tüm bunlar nedeniyle kara listededir. Belirtmek isteriz ki emeğin haklarını savunduğumuz için “kara liste”lerinde olmayı erdem sayar, onurla taşır ve “alnımızın akı” biliriz.

Bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da kiralık işçilik, taşeron ve kıdem tazminatının gaspı başta olmak üzere, Türkiye işçi sınıfına yönelen bütün saldırılara karşı mücadelemiz, örgütlü tüm güçlerimizle, kararlı bir biçimde sürecektir.

ITUC ETUC