Image Map

ITUC’dan Kiralık İşçi Tepkisi

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC, Türkiye’deki sendikal hakların genişletilmesine dair iki yıl boyunca yürütmek üzere bir dizi kampanya kararı aldı. Kampanyanın başlangıcını Özel İstihdam Büroları Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi talebiyle başlatan ITUC, 100’ü aşkın ülkedeki üye sendikalarının Başbakan Ahmet Davutoğlu’na göndermesi için bir mektup kaleme aldı.

ITUC’un Türkiye Özel İstihdam Büroları Uluslararası Dayanışma Kampanyası mektubu şöyle:

Mr. Ahmet Davutoğlu

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı

Konu: Özel İstihdam Büroları ile ilgili taslak yasa değişikliği

Sayın Başbakan,

Size ………….. Sendikası adına, İş Kanunu’nun (No: 4857) ve Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda (No:4904) geniş değişiklikler yapan taslak yasa değişikliğiyle ilgili ciddi kaygılarımı paylaşmak amacıyla yazıyorum.

Taslak, Meclis Komisyonundan geçmiş ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde bulunmaktadır. Ancak, söz konusu değişiklikler tüm emek piyasası için işçi haklarında kayda değer bir gerileme yaratacağı halde sendikalara tam anlamıyla danışılmamıştır.

Bizim anladığımız kadarıyla, taslak değişiklik, şirketlere “iş hacminde öngörülemeyen bir artış” veya “dönemsel iş artışı” durumunda özel istihdam büroları aracılığıyla işçi çalıştırma hakkı veriyor. Bu tanımlama, oldukça geniş ve işçilerin haklarını kesintiye uğratmak ve çalışanlarının sendikalaşmasını engellemek amacıyla kısa süreli sözleşmeler ile işçi çalıştırmayı isteyen işverenlerin suiistimaline açık.   Dolayısıyla, söz konusu değişiklikler, milyonlarca işçiyi iş güvencesinden ve çalışma yaşamında temel haklardan mahrum etme riskini taşımaktadır.

Türkiye ILO 87 Sayılı Örgütlenme Özgürlüğü Sözleşmesini imzalamıştır ve bu nedenle, toplu sözleşme veya çalışma koşullarına dair bir mevzuat değişikliğinde “işçi ve işveren örgütleri ile tam ve detaylı bir danışma” yürütmek zorundadır.

Şaşırtıcı bir şekilde, hükümetiniz, taslak değişikliklerle ilgili yapıcı bir diyaloga girişmek yerine, görüşlerine dile getiren işçilere saldırmayı tercih etmiştir. Polis, İzmir’de ofisinizin önünde yapılan bir eyleme şiddet kullanarak müdahale etmiştir. Aralarında DİSK/Genel-İş yöneticisi Tamer Şanlı’nın da olduğu çok sayıda işçi, basın açıklaması okurken gözaltına alındılar. ILO Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi, defalarca belirtmiştir ki, işçilerin kendi çalışma yaşamına dair çıkarlarını savunmak amacıyla barışçıl eylem hakkı vardır. Sendikacıların, işçilerin çıkarlarını savunmak amacıyla yürüttükleri faaliyetler nedeniyle gözaltına alınmaları, genel olarak medeni hakların ve özellikle de sendikal hakların ihlalidir.

………… Sendikası, hükümetinizi tutuklu işçileri serbest bırakmaya ve taslak değişiklikleri Meclis’ten geri çekerek, reformların sonucunda işçilerin mağdur edilmesini engellemek amacıyla sendikalarla yapıcı ve etkili bir diyaloga girmeye çağırmaktadır.

Saygılarımla,

Genel Sekreter

ITUC ETUC