Image Map

MİMARLAR ODASINA YÖNELİK SALDIRI, KENTE, DOĞAYA, HUKUKA VE DEMOKRASİYE YÖNELİK BİR SALDIRIDIR!

????????????????????????????????????

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun Mimarlar Odası’na yönelik baskın ile ilgili açıklaması

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bugün hukuk dışı bir saldırı ile karşı karşıya kalmıştır

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan protokol uyarınca 49 yıllığına Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesine tahsis edilen Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’nın hukuk dışı tahliyesi için binaya zorla girilmiş, Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Sami Yılmaztürk, İstanbul Büyükkent Şube Sekreteri Ali Hacıalioğlu, İstanbul Büyükkent Şube Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Omacan, İstanbul Büyükkent Şube Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Dura, İstanbul Büyükkent Şube Avukatı Can Atalay, Mücella Yapıcı, Cem Tüzün, Hasan Fener, Metin Karadağ, Ekrem Çakıroğlu, Nihat Uçukoğlu, Hilmi Etikan, Zeki Aslan ve Ersin Kiriş gözaltına alınmıştır.

Hukuka aykırı tahliye işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açılmış iken İstanbul Valiliği’nin emri ile girişilen bu zorla tahliyenin amacı bellidir.

Amaç insanca yaşanacak, nefes alınacak şehirler için mücadele edenleri susturmaktır. Amaç rant projelerini durduranlardan intikam almaktır. Amaç kentleri, tarihi, doğayı, bilimi ve demokrasiyi savunanları cezalandırmaktır.

Halkın İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda bir doğa talanını ve kent yağmasını durdurmasının üçüncü yıldönümünde bu hukuk dışı eyleme girişilmesi de manidardır.

Yağmaya ve talana itiraz eden herkesi, mimarları, mühendisleri, şehir plancılarınını “düşman” ilan edenler,  rant için her türlü zorbalığı yapmayı “fetih” olarak sunmayı gündelik politikaları haline getirmişlerdir.

Ülkeyi yönetenlerin yasalara ve yargı kararlarına uymaması bir gelenek halini almıştır.

Mimarlar Odasına yönelik saldırıyı, kente, doğaya, hukuka ve demokrasiye yönelik bir saldırı olarak kınıyoruz.

Dost kurumlar olan TMMOB ile ve Mimarlar Odası ile dayanışma içinde yan yana omuz omuza olmaya devam edeceğiz.

ITUC ETUC